BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-565

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief
________
gerechtskosten
DNA
________
16/12/2010Verzending vraag
22/11/2011Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1504
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-565 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een studie van de Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde (CMRO) blijkt dat de gerechtskosten in strafzaken in 2009 opnieuw gestegen zijn. Zo werd in 2009 een bedrag van 94,3 miljoen euro uitbetaald. Een deel van de facturen uit 2009 werd zelfs niet betaald.

Deze kosten omvatten deurwaarderskosten, telefoniekosten, vertaalkosten, kosten van tolken en deskundigen maar eveneens de kosten om DNA (deoxyribonucleic acid )-onderzoek te voeren.

DNA-onderzoek is een dure onderneming, net als het onderhoud van de DNA-databanken. Om deze reden wordt DNA-onderzoek niet door Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie uitgevoerd, maar uitbesteed aan voornamelijk universitaire laboratoria.

Uit de studie blijkt dat de kosten naar DNA-onderzoek als onderdeel van alle gerechtskosten spectaculair gestegen zijn. De CMRO formuleerde dan ook concrete voorstellen hiervoor. De geachte minister reageerde door een werkgroep op te richten om " het bestek voor te bereiden voor een Europese aanbesteding voor een DNA-databank van veroordeelden ", daar de kosten voor DNA-onderzoek in het buitenland significant lager liggen dan in België. De uitvoering hiervoor is er nooit gekomen door de val van de regering.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een overzicht bezorgen van dit onderdeel der gerechtskosten van de laatste tien jaar?

2) Hoeveel is de kostprijs om een DNA-staal te onderzoeken en te vergelijken met de twee DNA-databanken van de overheid (criminalistiek en veroordeelden)?

3) Hoeveel profielen bevatten deze DNA-databanken tegenwoordig?

4) Kan hij de contracten tussen de FOD Justitie en de diverse DNA-onderzoekslaboratoria bekend maken, en meer bepaald de contractuele afspraken in verband met deze kosten?

5) Welke privé-laboratoria voeren die tests uit, en hoeveel bedraagt de totale kostprijs en kostprijs per labo?

6) Welke zijn de (voorlopige) bevindingen van de werkgroep die moest onderzoeken op welke manier DNA-onderzoek goedkoper gedaan kan worden? Hoeveel keer is deze reeds samengekomen met de geachte minister?