BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
10 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5137

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
Kerstmarkten - HygiŽne - Voedselcontroles - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Organisatie - Resultaten - Evaluatie - Beleid
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
handelsmanifestatie
straathandel
________
10/1/2012Verzending vraag
2/2/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5137 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) kondigde strenge controles aan op de vele kerstmarkten. Blijkbaar bieden heel wat gelegenheidsverkopers tal van voedingswaren, waarbij de regels van de hygiŽne en de bewaring vaak niet worden gerespecteerd. Het FAVV stelde in het verleden vast dat tot 30 % van deze aanbieders niet tegemoet kwamen aan de voorschriften en een waarschuwings-PV's ontvingen.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe (hoeveel, waar, door hoeveel mensenÖ) organiseerde het FAVV tijdens de kerstperiode 2011-2012 haar verstrengde controles op kerstmarkten?

2) Tot welke resultaten leidden deze controles?

3) Hoe evalueert het FAVV de ontwikkelingen qua hygiŽne en voedselveiligheid in het algemeen op dit soort markten?

4) Welke beleid zullen het FAVV en eventueel andere actoren (politie, justitie) ontwikkelen om deze bedreiging in de toekomst te verkleinen? Wie moet of kan daarbij nog verantwoordelijkheid nemen?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

1.Eind november werd er naar jaarlijkse gewoonte een mededeling geplaatst op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om operatoren op kerstmarkten te herinneren aan de verplichtingen inzake registratie bij het FAVV. Hierbij wordt ook verwezen naar de richtlijnen voor de professionele ambulante verkoper versus gelegenheidsverkoper en de folder “Richtlijnen voor ambulante operatoren die op markten staan en voeding verkopen”, waarin de hygiëneregels worden aangehaald die moeten gerespecteerd worden door deze operatoren.

Naar aanleiding daarvan is er een krantenartikel verschenen dat meldt dat er strenge controles komen op kerstmarkten hoewel het FAVV in tegenstelling tot andere jaren geen speciale actie heeft voorzien. Controles van kerstmarkten worden immers steeds uitgevoerd in kader van het controleplan.

De onderstaande tabel geeft de gerealiseerde controles weer die gerealiseerd werden tijdens de Kertsperiode 2011-2012.

Stad

Aantal controles

Aantal controleurs

Data

Louvain-la-Neuve

3

1

16-17/12/2011

Liège

8

2

21/12/2011

Oeudeghien

10

2

27/12/2011

Mons

7

2

21/12/2011

Gent

31

3

22/12/2011 + 06/01/2012

Leuven

37

2

06/01/2012

2.De meest voorkomende vastgestelde niet-conformiteiten zijn:

  • Het ontbreken van thermometers in frigo’s, koeltogen en/of in diepvriezers.

  • Het afval wordt niet in afsluitbare, propere of in goede staat zijnde afvalrecipiënten gedeponeerd of wordt opgehoopt in levensmiddelenruimten.

  • Er is geen handwasgelegenheid voorzien van stromend water met vloeibare zeep en een hygiënisch handdroogmiddel.

Er werden in totaal vijf processen verbaal en 36 waarschuwingen opgesteld.

3.De betrokken controleurs hebben vastgesteld dat de resultaten op vlak van hygiëne en voedselveiligheid op kerstmarkten constant blijken over de jaren heen. Op kerstmarkten gaat het immers vaak om niet professionele handelaars die door het FAVV gecontroleerd worden en zo op de hoogte gebracht worden van eisen op vlak van hygiëne en voedselveiligheid. Vandaar dat er blijvend speciale voorafgaande informatieacties georganiseerd worden, zoals het plaatsen van specifieke informatie op de website en het inrichten van infosessies voor deze operatoren. De sectoren zelf hebben gidsen opgesteld waarin de reglementaire basishygiëneregels uitgelegd en uitgewerkt worden.

4.Het FAVV zal ook in de toekomst zoveel mogelijk informatie blijven verspreiden via haar website en via de organisatie van infosessies door de voorlichtingscel.

Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de horecasector zelf.

In de toekomst zal het Agentschap de burgemeesters van de betrokken kerstmarkten uitnodigen om voorafgaand aan de controles op de kerstmarkt een duidelijke opleiding te organiseren – in samenwerking met het FAVV - om instructies te geven aan de operatoren. Daarin zal uitgelegd worden dat ze een registratie of toelating nodig hebben en hoe ze de algemene hygiëneregels moeten respecteren.

Burgemeesters moeten er op toezien dat operatoren die niet bij het FAVV geregistreerd zijn geen standplaats krijgen op de kerstmarkt of op een ander evenement.