BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4507

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Hoven van assisen - Werklastmeting - Gerechtelijke achterstand - Procedures
________
strafrechtspraak
gerechtelijke achterstand
officiŽle statistiek
________
28/12/2011Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2902
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4507 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De werklastmeting bij hoven en rechtbanken is een voorwerp van discussie. In het kader van het Protocol "project werklastmeting bij hoven en rechtbanken " dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de toenmalige minister van justitie, de vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en vertegenwoordigers van de zetelende magistratuur, werd het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting opgericht. Alle vroegere medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere afdeling Statistieken van de FOD Justitie werden overgenomen door dit Vast Bureau.

In de publicatie "Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit - gegevens 2000 tot en met 2009 " staat een overzicht van cijfers over vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van koophandel, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, onderzoeksrechters, arbeidshoven en hoven van beroep.

Eťn van de blijvende pijnpunten in justitie blijft echter de gerechtelijke achterstand zoals onder meer bij de hoven van assisen, hetgeen processen zijn die meerdere dagen, soms zelfs meerdere weken in beslag nemen.

Op een reeds eerder gestelde schriftelijke vraag met nummer 5-2788 antwoordt de Minister dat het onmogelijk is gegevens met betrekking tot het Hof van Assisen te geven, omdat "noch het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting, noch het College van procureurs-generaal een antwoord kunnen geven" en men dus niet over de gegevens beschikt.

Aldus blijkt dat deze cijfergegevens noch bij het Vast Bureau voor Statistiek en werklastmeeting, noch bij het College van Procureurs-generaal, voorhanden zijn. Deze cijfers werden dus niet opgevraagd bij de voorzitters van de vijf Hoven van Beroep, die de antwoorden mogelijk wel kunnen geven.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister de kerncijfers bezorgen van het aantal afgehandelde zaken voor de hoven van assisen sinds 2000 tot en met 2010, opgesplitst per gerechtelijk ressort?

2) Graag kreeg ik eveneens een overzicht per hof van assisen van het aantal procedures die op datum van 1 december 2011 reeds in staat zijn voor behandeling voor het hof van assisen, eveneens opgesplitst per gerechtelijk ressort.

3) Kan hierbij worden meegedeeld welke uiterste datum voor behandeling van de strafzaken per hof van assisen voorzien is?