BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4317

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap
________
terrorisme
________
23/12/2011Verzending vraag
28/9/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3798
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4317 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd in het Europees parlement door Olivier Luyckx, directeur van het contraterrorisme beleid van de Europese Commissie, toelichting gegeven over de plannen om een nieuw intern veiligheidsorgaan op te richten.

Het zou gaan om een nieuw agentschap dat de bestaande veiligheidsagentschappen Cepol , Cosi , Eurojust, Europol en Frontex zou bundelen, onder leiding van de contraterrorisme coŲrdinator Gilles de Kerckhove. Dit zou gebaseerd zijn op het model van de EDEO van Catherine Ashton. Men is bij de commissie overtuigd van het nut van een orgaan dat net als de EDEO de buitenlandse crisissen behandelt, er ook nut is aan een orgaan dat de interne crisissen waarneemt.

Luyckx citeert de Richtlijn V over Operationale CoŲrdinatie van de recente Interne Veiligheidsstrategie waarin gesteld wordt dat men verder moet gaan dan de huidige situatie waarin crisis centra van lidstaten op vrijwillige basis contacten en informatie uitwisselen. De samenwerking moet beter kunnen en dat zonder de EU verdragen

Dit voorstel werd reeds in 2004 naar voren gebracht door BelgiŽ en Oostenrijk naar aanleiding van de bomaanslag in een Madrileens treinstation, maar dit werd afgeschoten door de grote lidstaten omdat deze nog altijd niet bereid zijn belangrijke delen van hun inlichtingendiensten te delen met andere lidstaten.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Werd dit onderwerp recent nog aangekaart op Europese bijeenkomsten?

" Wat zijn opinies die de lidstaten verdelen over dit onderwerp?

" Is BelgiŽ nog steeds een voorstander van dit project? Waarom wel of waarom niet meer?

" Verloopt de samenwerking tussen Europese lidstaten over de uitwisseling van interne informatie over terroristische en andere criminele activiteiten tegenwoordig naar behoren?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Vraag 1. Werd dit onderwerp recent nog aangekaart op Europese bijeenkomsten?

Dit voorstel is niet meer actueel. Er werd geen gevolg gegeven op Europees niveau.

Vraag 2. Wat zijn opinies die de lidstaten verdelen over dit onderwerp?

Zie vraag 1.

Vraag 3. Is België nog steeds een voorstander van dit project? Waarom wel of waarom niet meer?

Zie vraag 1.

Vraag 4. Verloopt de samenwerking tussen Europese lidstaten over de uitwisseling van interne informatie over terroristische en andere criminele activiteiten tegenwoordig naar behoren?

De uitwisseling van informatie die verband houdt met terrorisme en andere criminele activiteiten tussen de politiediensten van de lidstaten kan als bevredigend worden bestempeld rekening houdende met de regelgeving ter zake en de bestaande structuren voor de samenwerking en coördinatie, zoals EUROPOL en EUROJUST