BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4103

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Onthaal van de reizigers - Lot van de landelijke stations - Behoud of sluiting van stations
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Luxemburg
________
28/12/2011Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1480
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4103 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als mijn informatie klopt, zouden nog slechts twee Luxemburgse stations open blijven tot de de laatste trein er is gepasseerd, namelijk Jemelle en Aarlen.

De andere stations worden veel vroeger gesloten, sommige zelfs al in de namiddag, bijvoorbeeld het station van Neufchâteau.

Ik vind deze situatie absoluut jammer omdat ze de dienstverlening aan de reizigers, die trouwens niet nalaten erover te klagen, niet ten goede komt.

1) Ik had graag geweten waarom er een verschillend beleid wordt gevoerd naargelang van het station. Sommige blijven immers open, andere worden gesloten.

2) Als een station niet kan worden geopend, waarom stelt men buiten het gebouw dan geen nuttige informatie ter beschikking van de reizigers? Ik denk aan de uurroosters van de bussen of aan het telefoonnummer van een taximaatschappij.

3) Er loopt momenteel een hardnekkig gerucht over de massale vervanging van het personeel in de stations door automaten. Ik zou dan ook graag vernemen welke plannen de NMBS heeft met betrekking tot de plattelandsstations.

4) Welke stations - er zijn er in de provincie Luxemburg al zo weinig - zullen worden behouden en welke zullen op korte, middellange of lange termijn vermoedelijk worden gesloten?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat er verschillende criteria in aanmerking worden genomen om de bedienings- en openingsuren van de stations te bepalen. In die waar de hoofdactiviteit de verkoop is, worden de bedieningsuren opgesteld volgens het verkoopvolume.  

In andere stations zoals Jemelle en Aarlen, wordt de  aanwezigheid van personeel ook gerechtvaardigd door de treindienst (eerste vertrekken, rangeringen, bediening van de bundels, aansluitingen, enz.). In die verschillende gevallen is de bediening inderdaad voorzien van de eerste tot de laatste trein. 

Bovendien heeft de Raad van Bestuur van de NMBS op 24 mei 2011 zijn principeakkoord gegeven over de sluiting van de loketten met weinig dagelijkse transacties en wel volgens drie voorwaarden : 

  • de klant moet de mogelijkheid hebben om een ticket te kopen via een automaat ;

  • er moet ten minste in de winter een wachtzaal open blijven en volgens dezelfde voorwaarden als tevoren ;

  • er moet vooraf sociaal overleg zijn gepleegd inzake de herbenuttiging van het personeel. 

2. De protocollen die werden afgesloten tussen de NMBS, Infrabel en TEC regelen het ter beschikking stellen van informatie aan de reizigers. Het afficheren en bijwerken van de dienstregelingen van de TEC-lijnen die het station bedienen gebeurt door TEC. Die informatie komt bij de informatie die al beschikbaar is op de busperrons buiten de stations.  

Wat het afficheren van een taxinummer betreft, bestudeert de NMBS momenteel de mogelijkheid en de modaliteiten van het afficheren van de gegevens van de taxifirma's die rond elk station bedrijvig zijn. Het is haar bedoeling zo haar klanten zo goed mogelijk te informeren over de transportopties van/naar het betrokken station. 

3. Die automaten zijn niet bedoeld om het personeel in de stations te vervangen. Door een automaat te plaatsen van de nieuwe generatie, die gebruiksvriendelijk is en de meeste betaalmiddelen aanvaardt, kan het cliënteel zijn biljet kopen in goede omstandigheden. De NMBS wil zo haar dienstverlening aan de klanten verbeteren door meer moderne automaten ter beschikking te stellen die bijkomende mogelijkheden en functies bieden en voor meer mensen toegankelijk zijn dankzij, in het bijzonder, een groter gebruiksgemak. 

4. De loketsluiting van het station van Neufchâteau is gepland in de loop van het laatste kwartaal van 2012.