BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
30 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-40

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Videoconferenties - Proefproject - Resultaten - Uitbreiding
________
griffies en parketten
videocommunicatie
gerechtszitting
________
30/8/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-40 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds vorig jaar loopt er een proefproject in de gerechtshoven van Hasselt en Antwerpen rond videoconferencing. Terwijl een zitting in Antwerpen doorgaat rond burgerlijke, fiscale of handelszaken, kan een partij in Hasselt deelnemen aan de formele rechtszitting die in Antwerpen plaatsvindt. Behoudens vergissing berust dit systeem momenteel niet op een formele regelgeving.

Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Gaat het om een proefproject?

2. Hoeveel rechtszaken via videoconferencing werden in 2009 gehouden?

3. Welke zijn de eerste resultaten van het systeem (sterke en zwakke punten, opportuniteiten, bedreigingen)?

4. Welke meerkost (materiaal, personeel) veroorzaakte dit bij deze rechtszaken en in zijn geheel over 2009?

5. Wenst de minister dit uit te breiden tot andere zaken (bvb voorlopige hechtenis)?

6. Welke andere gerechtshoven zullen volgen? Welke timing hanteert de minister?