BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
26 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-294

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
________
bijkomend voordeel
________
26/10/2010Verzending vraag
3/5/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-294 d.d. 26 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De heer Karel Van Eetvelt, directeur-generaal van Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers), zou graag hebben dat de maaltijdcheques worden afgeschaft. Hij is van oordeel dat ze niet gebruiksvriendelijk zijn voor de consument en dat ze te veel kosten meebrengen voor de werkgevers en de handelaars.

Uit een enquête die de heer Van Eetvelt bij zijn leden heeft gevoerd, zou blijken dat de helft van de werkgevers voorstander is van de afschaffing van de eco- en maaltijdcheques. Er zouden te hoge kosten en een te zware administratieve last aan verbonden zijn.

Volgens Dominique Michel, afgevaardigd bestuurder van Fedis, zouden vooral de twee bedrijven die de cheques verdelen, namelijk Sodexho en Edenred (Accor), baat hebben bij het systeem. Hun jaarlijkse brutowinst wordt geraamd op 16 miljoen euro.

Er worden in België elk jaar ongeveer 250 miljoen maaltijdcheques toegekend aan 1,3 miljoen werknemers, als aanvulling van het loon.

- Wat vindt de minister van de uitspraken van de heer Van Eetvelt?

- Zijn maaltijd- en ecocheques nog altijd nuttig? Is het gebruik ervan niet te ingewikkeld? De werknemers moeten de vervaldag in de gaten houden, mogen ze niet verliezen, moeten de cheques bij zich hebben....

- Kan niet worden nagedacht over een minder ingewikkelde procedure voor de betrokken partijen: de werkgever die ze toekent, de werknemer die ze krijgt en de handelaar die ze als betaalmiddel aanvaardt?

- Zullen ze op middellange en lange termijn uiteindelijk worden afgeschaft?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2011 :

1, 2 en 3. Ik deel de bezorgdheid van Karel Van Eetvelt. Het systeem van de maaltijdcheques en eco-cheques zorgt tot op heden voor een niet onaanzienlijke administratieve werklast voor de werkgever, werknemer en de handelaar die de cheques aanvaardt. Tijdens het overleg tussen de sociale partners kon tot op heden nog geen akkoord gevonden worden om de cheques te vervangen door een netto vergoeding zoals voorgesteld door de voorzitter van Unizo.

Ik heb daarom een prioriteit gemaakt van het lanceren van de elektronische maaltijdcheque, die een hele hoop administratieve en manuele processen kan doen verdwijnen. Betalen met een maaltijdcheque wordt daardoor zo eenvoudig als betalen met een bankkaart zonder de kosten te verhogen.

Vier ondernemingen hebben bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie een dossier ingediend tot erkenning voor het verdelen van elektronische maaltijdcheques. De erkenningscommissie met vertegenwoordigers van alle betrokken administraties zal zich de komende maanden buigen over deze dossiers en bij een positieve evaluatie overgaan tot erkenning.

4. Momenteel is een afschaffing niet aan de orde. Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen wat op lange termijn staat te gebeuren met de maaltijdcheques en eco-cheques. Een eventuele aanpassing van het beleid zal het resultaat moeten zijn van een consensus binnen de regering en overleg met de sociale partners.