BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
1 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2927

de Christine Defraigne (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Technische keuring - Toename van het aantal rode kaarten
________
automobiel
technische keuring
autoverzekering
________
1/8/2011Verzending vraag
5/9/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2927 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Uit een recent artikel in La Libre blijkt dat meer en meer rode kaarten worden gegeven bij de technische keuring in een erkend centrum.

Ik kreeg graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoeveel voertuigen werden gekeurd in 2009 en 2010?

- Hoe legt u die toename van het aantal rode kaarten uit?

- Zijn de tarieven dezelfde bij de herkeuring?

- Hoeveel erkende keuringscentra zijn er?

- Hebt u er al aan gedacht om die erkende centra te betrekken bij het probleem van de niet-verzekerde automobilisten?

- Hoe controleert u die keuringscentra?

Antwoord ontvangen op 5 september 2011 :

1.


2009

2010

Aantal gecontroleerde voertuigen

4.353.178

4.414.273

Aantal afgeleverde rode keuringsbewijzen

965.991

1.044.762

2. In 2009 werden voor 22 % van de gecontroleerde voertuigen een rood keuringsbewijs afgeleverd (verbod om zich in het verkeer te begeven of beperkt tot 15 dagen). In 2010 was dit het geval voor 23,7 % van de gecontroleerde voertuigen. Dit komt neer op een stijging van 1,5 %. Deze lichte toename is hoofdzakelijk te wijten aan een strengere controle van de lichten.

3. Het aangerekende bedrag voor een herkeuring bedraagt 11 euro ongeacht het aantal gebreken dat vastgesteld werd bij de volledige keuring. Voor een administratieve herkeuring wordt een bedrag van 7 euro aangerekend (vastgestelde fouten op de boorddocumenten).

4. 77 stations voor de technische keuring zijn erkend voor het uitvoeren van de autokeuring in België.

5. Deze problematiek werd reeds bestudeerd: er is gebleken dat de autokeuring niet het aangewezen middel is om de autoverzekering te controleren, aangezien het slechts over een momentopname gaat.

6. Een team van vijf inspecteurs van de Directie Certificatie en Inspectie is belast met controleren van de correcte toepassing van de geldende reglementeringen door het personeel van de technische controle. Dit team controleert elk station gemiddeld om de drie weken zonder voorafgaande aankondiging.