BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
2 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1610

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Landsverdediging
________
Leger - Rekrutering - Defensiehuizen - Sluiting
________
krijgsmacht
militair personeel
aanwerving
________
2/3/2011Verzending vraag
26/4/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1610 d.d. 2 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige regeerperiodes werd er op vlak van rekrutering veel belang gehecht aan defensiehuizen in de respectievelijke provincies.

Bij het aantreden van de minister in 2007 heeft hij de intentie getoond om deze weg niet verder te bewandelen. De defensiehuizen zouden gesloten worden en de rekrutering- en voorlichtingsdiensten zouden gebruik kunnen maken van bestaande militaire infrastructuur.

Met het oog op voldoende aanwervingen op een professionele manier is het cruciaal dat jonge kandidaat- militairen zich kunnen informeren over alle soorten loopbaanperspectieven binnen de krijgsmacht.

In dit verband kreeg ik graag een concreet antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel en welke defensiehuizen werden inmiddels gesloten?

2) Welk tijdsschema wordt gevolgd?

3) Welke evaluaties kunnen er al gemaakt worden door de rekruteringsdiensten vanuit hun nieuwe rekruteringsbasis?

4) Wordt de stap van de kandidaat- militairen naar militaire kwartieren even gemakkelijk gezet als naar de toegankelijke defensiehuizen? Is eventueel een bijsturing noodzakelijk? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 26 april 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. en 2. Alle Defensiehuizen werden gesloten. In het kader van het nieuwe concept van de werving werden 9 informatiecentra geopend.

3. Het nieuw concept van de werving is momenteel twee jaar actief. De evaluatie is positief. Defensie slaagt er in om voldoende jongeren aan te trekken om de wervingsbehoeften in te vullen. De inplanting in de militaire kwartieren heeft eveneens de betrokkenheid van de militairen in het wervingsproces vergroot.

4. De jongeren vinden gemakkelijk hun weg naar de informatiecentra. De verbetering van de zichtbaarheid, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de informatiecentra is een permanent aandachtspunt en is steeds voor verbetering vatbaar. Grote bijsturingen blijken echter niet noodzakelijk.