BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
23 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1480

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Onthaal van de reizigers - Lot van de landelijke stations - Behoud of sluiting van stations
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Luxemburg
________
23/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4103
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1480 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als mijn informatie klopt, zouden nog slechts twee Luxemburgse stations open blijven tot de de laatste trein er is gepasseerd, namelijk Jemelle en Aarlen.

De andere stations worden veel vroeger gesloten, sommige zelfs al in de namiddag, bijvoorbeeld het station van Neufchâteau.

Ik vind deze situatie absoluut jammer omdat ze de dienstverlening aan de reizigers, die trouwens niet nalaten erover te klagen, niet ten goede komt.

1) Ik had graag geweten waarom er een verschillend beleid wordt gevoerd naargelang van het station. Sommige blijven immers open, andere worden gesloten.

2) Als een station niet kan worden geopend, waarom stelt men buiten het gebouw dan geen nuttige informatie ter beschikking van de reizigers? Ik denk aan de uurroosters van de bussen of aan het telefoonnummer van een taximaatschappij.

3) Er loopt momenteel een hardnekkig gerucht over de massale vervanging van het personeel in de stations door automaten. Ik zou dan ook graag vernemen welke plannen de NMBS heeft met betrekking tot de plattelandsstations.

4) Welke stations - er zijn er in de provincie Luxemburg al zo weinig - zullen worden behouden en welke zullen op korte, middellange of lange termijn vermoedelijk worden gesloten?