BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
10 april 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11379

de Zakia Khattabi (Ecolo)

aan de minister van Justitie
________
Ge´ntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid - Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Afschaffing - Visie - Kadernota - Voorzitterschap van het College van procureurs-generaal
________
misdaadbestrijding
openbaar ministerie
________
10/4/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11379 d.d. 10 april 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de aanbevelingen van de Bendecommissie werd de nadruk gelegd op het nut van een ge´ntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid. Het regeringsakkoord plande een kadernota op te stellen voor een ge´ntegreerd veiligheidsbeleid waarin alle prioriteiten op het vlak van ge´ntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid worden opgesomd, maar we hebben die nota nog steeds niet gezien.

Het strafrechtelijk beleid is een grondwettelijke bevoegdheid van de minister van Justitie. De minister is er dus verantwoordelijk voor, in het bijzonder als voorzitster van het College van procureurs-generaal.

Mevrouw de minister,

1) Kunt u me, naar aanleiding van uw beslissing om de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) af te schaffen, uw visie op een ge´ntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid uiteenzetten?

2) Hoever staat het met de redactie van de kadernota voor het ge´ntegreerd strafrechtelijk beleid, die in het regeerakkoord is aangekondigd?

3) Welke prioriteiten hebt u daartoe gerealiseerd tijdens de regeerperiode?

4) Heb u, om die eventuele prioriteiten te realiseren, daadwerkelijk de bevoegdheden die de Grondwet u toekent, uitgeoefend? Bijvoorbeeld, hoeveel keer hebt u effectief het College van procureurs-generaal voorgezeten en welke dossiers hebt u er verdedigd?