BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
25 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11186

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Faillissementsfraude - Acquisitiefraude - Aanpak en bestraffing - Cijfergegevens - Nederland - Track-systeem
________
faillissement
fraude
________
25/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11185
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11186 d.d. 25 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De economische schade van faillissementsfraude is bijzonder groot. Een onderzoek uit Nederland evalueert de schade voor schuldeisers op ten minste 1,5 miljard euro. Naast de belastingbetaler die gedupeerd wordt als schuldeiser is de schade bij andere ondernemers bijzonder groot. Dikwijls sleurt een frauduleus faillissement ook bonafide ondernemingen mee in de put. Faillissementsfraude kan voorvallen onder de vorm van acquisitiefraude. Hierbij wordt een vennootschap opgericht om geld of goederen weg te sluizen en dan failliet te gaan. In Nederland wil men dit harder aanpakken daar bonafide werknemers en ondernemingen hiervan de dupe zijn. In Nederland wil men wie een bedrijf met opzet in financiŽle nood brengt of de administratie rond een faillissement verzaakt straffen met twee jaar cel. Wie zich hierbij persoonlijk verrijkt riskeert vier jaar cel. Er komt tevens een meldplicht voor curatoren. Te dikwijls wordt immers de stelregel gevolgd: als de boedel leeg is komt er geen onderzoek. De laatste jaren is de schade van faillissementen voor schuldeisers in Nederland geŽxplodeerd, waarmee de kans op een domino-effect op faling van andere ondernemingen drastisch toeneemt. Tussen 2002 en 2010 is de totale faillissementschuld verdrievoudigd in Nederland naar 4,5 miljard per jaar. In 2012 zou er zelfs sprake zijn van 7,5 miljard euro op jaarbasis.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Kan u aangeven welke bedrag er jaarlijks wordt ingeschoten wat betreft de laatste drie jaren tengevolge faillissementsfraude en dit wat betreft de sociale zekerheid, de BTW, de directe en de indirecte belastingen? Kan u deze cijfers duiden in het licht van de Nederlandse cijfers?

2) Kan u aangeven voor de laatste drie jaar hoeveel de totale faillissementschuld op jaarbasis bedraagt? Is er net zoals in Nederland ook bij ons sprake van een exponentiŽle toename en hoe verklaart u dit?

3) Kan u aangeven of ook in ons land de faillissementsfraude op jaarbasis anderhalf miljard euro bedraagt? Kan u toelichten?

4) Bent u vertrouwd met het Nederlandse TRACK-systeem van het Nederlandse ministerie van justitie dat alle vennootschappen van bestuurders in kaart brengt? Beschikken wij over iets gelijkaardig? Zo neen, waarom niet en acht u dit niet aangewezen?