BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
17 december 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10635

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Hezbollah - BelgiŽ - Activiteiten - Leden - Onderzoeksdaden
________
terrorisme
religieus conservatisme
________
17/12/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4860
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10635 d.d. 17 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hezbollah is een Libanese politieke partij en eveneens een militante beweging van sjiitische moslims. Ze staan bekend om hun veelal antiwesterse standpunten. De voornaamste doelstelling is de het verzet tegen de bedreiging van de aartsvijand IsraŽl tegen Libanon en de bevrijding van Jeruzalem. Ze zoeken de invloed van Westerse invloeden tegen te gaan door het streven naar de installatie van een islamitische regime in Libanon.

In het verleden was de militante vleugel van Hezbollah betrokken bij bomaanslagen tegen Joodse doelwitten en gewapende schermutselingen met aanhangers van de Libanese regering. Momenteel bestaan er sterke aanwijzingen dat Hezbollah ook actief is in de Syrische burgeroorlog waar het de kant van de bondgenoten bij het Alawitisch regime steunt.

Ik verwijs eveneens naar de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag 5-8740. Daarin wordt naar de Federale Overheidsdienst Justitie doorverwezen in het antwoord op de onderstaande vragen.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hebben de veiligheids- of politiediensten weet van activiteiten van de groepering Hezbollah die in BelgiŽ plaatsvonden?

2) Heeft U zicht op het aantal leden en geaffilieerden die zich op het Belgische grondgebied bevinden of zich bevonden?

3) Hoeveel personen werden in het verleden opgepakt op verdenking van banden met Hezbollah?

4) Werden er reeds onderzoekdaden getroffen die de groepering Hezbollah of haar leden viseerde?