BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
4 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10284

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de eerste minister
________
National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen
________
Proximus
spionage
industriŰle spionage
Verenigde Staten
telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
computerpiraterij
internationale betaling
________
4/11/2013 Verzending vraag
2/12/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10284 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag 5-9874 van 18 september 2013 en het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken waarbij zij naar de eerste minister verwijst voor het antwoord. Het telecombedrijf Belgacom denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA het bedrijf al sinds 2011 hackt. Belgacom baseert zich op een onderzoek dat is uitgevoerd door een Nederlandse firma. Aanleiding voor het onderzoek waren de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden met betrekking tot de surveillancepraktijken van de NSA. Uit het onderzoek blijkt dat de inlichtingendienst malware zou hebben ge´nstalleerd op het netwerk van het telecombedrijf om data te verzamelen. Het ging de NSA vooral om de telefoniegegevens van dochterbedrijf Bics dat wereldwijd het telefoonverkeer regelt en vooral in Afrika en het Midden-Oosten actief is. De NSA was met name ge´nteresseerd in telefoongesprekken in zogenoemde "schurkenstaten" als Jemen en SyriŰ.

Eerder raakte bekend dat de NSA mogelijks inzage had in de transacties die via Swift transiteren. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met de Europese Unie waarin duidelijke regels staan over de inzage in het betaalverkeer dat via Swift passeert. Als die spionage klopt, is dat een verregaande schending van dat verdrag.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Hoe reageert de eerste minister op de recente berichten dat de NSA diverse Belgische ondernemingen afluisterde via hacking alsook het betalingsverkeer dat via Swift wordt afgehandeld opvolgde via malware? Kan hij gedetailleerd oplijsten welke ondernemingen het slachtoffer werden van deze hacking?

2) Er werd naar verluidt een gerechtelijk onderzoek gestart naar deze hacking bij Swift en/of Belgacom. Kan de eerste minister gedetailleerd aangeven wie wat onderzoekt en tegen wanneer de onderzoeksresultaten verwacht worden?

3) Welke stappen zal de eerste minister concreet ondernemen mocht de NSA daadwerkelijk achter deze hacking zitten? Welke impact zal dit hebben op enerzijds de reeds afgesloten verdragen hieromtrent met de VS alsook wat betreft de bilaterale relaties en de relaties tussen onze veiligheidsdiensten?

4) Welke Belgische ondernemingen en/of subfilialen van buitenlandse ondernemingen werden in ons land tot op heden het slachtoffer van illegale afluisterpraktijken en/of hacking vanwege een vreemde mogendheid en dan in het bijzonder wat betreft de NSA? Om hoeveel ondernemingen gaat het en welke gegevens werden gecompromitteerd?

5) Kan de eerste minister garanderen dat onze veiligheidsdiensten noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken zijn bij deze praktijken?

Antwoord ontvangen op 2 december 2013 :

1. Ik heb geen informatie over deze vraag.

2. In België bestaat een scheiding der machten. Het Federaal Parket leidt zelf zijn onderzoek en stelt dus de onderzoeksdiensten aan die ter zake het meest bekwaam zijn. Ik kan het Federaal Parket geen instructies geven.

3. Op 5 november laatstleden heb ik de nieuwe ambassadrice van de Verenigde Staten, Denise Bauer, ontmoet om haar op de hoogte te brengen van de bezorgdheid van de federale regering en het federale parlement over de onthullingen die de laatste maanden en weken in de pers verschenen zijn.

Ik heb haar erop gewezen dat de federale regering niet kan aanvaarden dat privégegevens op grote schaal worden ingezameld, ook al begrijpt ze de noden van de strijd tegen het terrorisme.

De ambassadrice heeft mij verzekerd dat de kwestie van de spionageprogramma’s die door de Verenigde Staten worden uitgevoerd, in opdracht van president Barack Obama wordt onderworpen aan een onderzoek en een grondige evaluatie.

De Europese landen zouden hierover de komende weken ook meer informatie moeten krijgen via de Amerikaanse ambassades.

4. Ik heb geen informatie over deze vraag.

5. Wat spionageactiviteiten op ons grondgebied betreft, wijzen onze inlichtingendiensten iedere betrokkenheid of medewerking af.