BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
17 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10115

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie - Correctiemechanisme - Verschuldigde bedragen - Provincie Luxemburg - Politiezones Aarlen, Aubange en Virton - Jaren 2012 en 2013
________
provincie Luxemburg
gemeentepolitie
openbaar gebouw
gemeentebegroting
________
17/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10115 d.d. 17 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In bijlage 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2003, gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 en van 18 november 2008, tot vastlegging van de lijst van huurovereenkomsten met betrekking tot administratieve en logistieke gebouwen die door de Regie der Gebouwen werden afgesloten en die overgedragen worden aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones, is het correctiemechanisme opgenomen voor de overdracht van die gebouwen.

Een gedeelte van de volgens de ministeriŰle omzendbrief PLP 48 gebudgetteerde bedragen voor het jaar 2012 is trouwens nog niet tot bij de lokale partners geraakt... Bovendien lijkt de toestand geblokkeerd wat de begroting voor 2013 betreft. In de provincie Luxemburg heeft die blokkering van de betalingen een weerslag voor de politiezones Aarlen (PZ 5297), Aubange (PZ 5298) en Virton (PZ 5299).

1) Kan de minister mij zeggen welke bedragen aan die politiezones nog verschuldigd zijn voor het jaar 2012?

2) Over welke bedragen zullen diezelfde politiezones nog kunnen beschikken voor het jaar 2013, gelet op de vervanging van het fonds tot instelling van een correctiemechanisme door limitatieve kredieten (door de beslissing van de Ministerraad van 26 april 2013)?