BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
8 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10045

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
________
beveiliging en bewaking
veiligheid op zee
________
8/10/2013Verzending vraag
24/10/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10045 d.d. 8 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 2 september werd het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming door de Koning ondertekend.

Volgens artikel 7 van het KB dient de aanvraag op dit moment uitsluitend de gegevens bepaald in artikel 3, 1 tot 6, 7, a) en b), 8, 10, 13 en 14, en in artikel 5 van het besluit te bevatten. "

Hierover aan u de volgende vragen:

1) Hoe verklaart de geachte minister dat er geen bewijs nodig is dat de betrokkene voldoet aan de voorwaarden inzake psycho-technisch onderzoek, hoewel er met wapens gewerkt wordt ?

2) Hoe verklaart hij dat er geen bewijs nodig is dat de betrokkene geslaagd is in de opleiding?

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2013 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de vice–eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.