BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
28 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-903

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies
________
kascultuur
duurzame ontwikkeling
vermindering van gasemissie
broeikaseffect
onderzoeksbeleid
energieproductie
Protocol van Kyoto
________
28/4/2008Verzending vraag
21/5/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-904
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-903 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 stelt voor de broeikasemissies in de landbouwsector onder meer te verminderen door de warmteproductie voor serreteelt te verbeteren. Volgens het Rapport kan dat op twee manieren: hetzij door die warmte te produceren met warmtekrachtkoppeling, hetzij door de ontwikkeling van energieproducerende serres naar Nederlands model. Volgens het Rapport moet de regering daartoe pilootprojecten ondersteunen en samen met de gewesten de invoering bestuderen van stimulansen en/of subsidies om de overgang naar warmtekrachtkoppeling en energieproducerende serres na 2012 te versnellen.

a. Werd er reeds bepaald welke pilootprojecten men gaat ondersteunen ? Hoeveel van deze pilootprojecten zijn gebaseerd op warmtekrachtkoppeling, en hoeveel op energieproducerende serres? Wat is de verdeling tussen het Vlaamse en het Waalse Gewest?

b. Werd reeds een begin gemaakt met de bedoelde studie over stimulansen en subsidies? Hoe verloopt daarbij het noodzakelijke overleg met de gewesten?

c. Zal daarbij vooral gewerkt worden met groene certificaten of met fiscale stimuli?

d. Zal de streefdatum van 2012 met de huidige planning gehaald worden?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2008 :

Het Federaal Wetenschapsbeleid komt op geen enkele manier tussen in projecten over warmtekrachtkoppeling (WKK) en energieproductie in serres, met andere woorden, de POD financiert noch toepassingsprojecten, noch pilootprojecten, noch opzoekingsprojecten op dat vlak.

Het ontwerp van Plan inzake duurzame ontwikkeling wordt momenteel besproken; het is nog niet goedgekeurd en zeker nog niet van toepassing.