BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
26 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7315

de Christine Defraigne (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Verkeersreglement - Inbreuken - Boetes en veroordelingen - Belgische en buitenlandse bestuurders - Discriminaties - Maatregelen
________
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
buitenlandse staatsburger
gelijke behandeling
________
26/3/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7315 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de automobilistenvereniging Touring worden de Belgen gediscrimineerd ten opzichte van buitenlanders wanneer het gaat om het bestraffen van overtredingen van het verkeersreglement. Zo moet een Belgische bestuurder bij een overtreding van de vierde graad voor de rechtbank verschijnen, terwijl een buitenlander onmiddellijk de boete betaalt en zijn weg kan vervolgen.

Indien de Belgische bestuurder wordt veroordeeld, moet hij niet alleen de boete betalen, maar ook de kosten en eventueel een bijdrage aan het Fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers. Een vreemdeling, eens de grens voorbij, kan niet langer worden verplicht de boete te betalen. Hij zal slechts de verplichte waarborg hebben betaald, wat veel minder is dan wat de Belgische bestuurder moet betalen, vooral wanneer het gaat om een overtreding van de vierde graad.

Touring vraagt een einde te stellen aan deze discriminatie en wenst een aanpassing van de boetes voor de buitenlanders. Tevens vraagt het dat de intrekking van het rijbewijs van buitenlanders in dezelfde gevallen wordt toegepast als voor een Belgische bestuurder en dat gedurende de hele periode van hun verblijf in BelgiŽ.

Gelet op die vaststellingen had ik graag antwoord op volgende vragen:

1. Hoe reageert u op de beweringen van Touring?

2. Welke maatregelen denkt u te nemen om een einde te stellen aan deze discriminaties?