BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
17 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7253

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Dragen van een veiligheidsgordel - Tijdelijke of definitieve vrijstellingen - Aantallen
________
verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting
officiŽle statistiek
________
17/3/2010 Verzending vraag
29/4/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7252
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7253 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een handicap, zwangere vrouwen en andere kunnen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid een aanvraag tot vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel indienen, vergezeld van een doktersattest.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel aanvragen tot vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel ontving het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2009? Hoeveel waren dat er in de voorgaande negen jaren?

2. Hoeveel aanvragen werden in die periodes geweigerd? Welke is de voornaamste reden? Hoeveel bestuurders/passagiers ontvingen een vrijstelling?

3. Hoeveel tijdelijke vrijstellingen werden uitgereikt en hoeveel zonder limietdatum van geldigheid?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit.