BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7168

de Hugo Vandenberghe (CD&V)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Klachten - Chinese pijnboompitten - Verandering van de smaakzin
________
naaldboom
China
voedselvergiftiging
organisch zuur
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
________
10/3/2010Verzending vraag
13/4/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7168 d.d. 10 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij een klein deel van de Chinese pijnboompitten zou een abnormale soort van vetzuren zijn aangetroffen. Mogelijk komen de slechte pitten van een type boom die met de eetbare variant wordt verward. Bij iedereen die de slechte pitten eet, zal de smaakzin (tijdelijk) veranderen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel klachten over het (tijdelijk) verdwijnen van de smaakzin na het eten van Chinese pijnboompitten heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen sinds zijn ontstaan geregistreerd?

2. Werden bij sommige personen blijvende letsels vastgesteld?

3. Is het wenselijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat dergelijke producten in de toekomst in de handel terechtkomen?

Antwoord ontvangen op 13 april 2010 :

1. De eerste klachten over een bittere nasmaak van pijnboompitten werden ontvangen vanaf 2007.

Op dit moment heeft het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in totaal er zevenendertig dergelijke vragen / klachten ontvangen.

Het blijkt wel dat niet alle mensen voor deze bittere smaak even gevoelig zijn.

2. Ik heb geen weet van blijvende letsels.

3. Naar aanleiding van de eerste klachten/vragen heeft het FAVV het probleem verder onderzocht. Uit de diverse verzamelde studies blijkt dat het probleem van voorbijgaande aard is en niet bij alle personen op dezelfde manier tot uiting komt. Er is ook geen echte relatie bewezen tussen de verschillende soorten pijnboompitten, de eventuele aanwezigheid van deze vetzuren en het voorkomen van de klachten. Met de huidige stand van zaken is het dan ook niet noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen.