BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
9 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7114

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Justitie
________
Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie
________
gesloten opleidingsinstituut
gevangenispersoneel
statuut van de ambtenaar
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
________
9/3/2010Verzending vraag
23/4/2010Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1533
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7114 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De opening van een gesloten centrum voor jongens in Saint-Hubert is gepland op 1 maart 2010.

In het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Franstalige Gemeenschap staat dat de federale Staat instaat voor het beheer van het bewakingspersoneel, verantwoordelijk voor de interne en externe veiligheid van het centrum. Hij moet ook de infrastructuren beheren en onder meer ook kantoormateriaal ter beschikking stellen.

Ik verneem dat verschillende bewakers van de gevangenis van Aarlen hun overplaatsing naar het gesloten centrum van Saint-Hubert hebben gevraagd. Op 5 februari 2010 hadden al 22 bewakers hun overplaatsing aangevraagd en daarvan zou slechts een vierde effectief kunnen worden vervangen.

We weten daarnaast ook dat de opleiding van nieuwe penitentiaire beambten drie maanden duurt.

Het bewakingspersoneel dat aan het gesloten centrum is toegewezen, voert specifieke opdrachten uit voor een specifieke doelgroep die totaal anders is dan bewoners van een gevangenis.

Gelet op die situatie wens ik u enkele vragen te stellen.

1. Hoeveel mensen werden in dienst genomen om de federale opdrachten in het gesloten centrum van Saint-Hubert uit te voeren? Hoever staat het nu met de rekruteringen? Krijgt dat personeel een specifieke opleiding?

2. Zullen de bewakers die de gevangenis van Aarlen verlaten, snel worden vervangen? Zult u het risico nemen de gevangenis van Aarlen te laten functioneren met een onvolledige personeelsbezetting?

3. Werden de statuten van het federale personeel en van het personeel van de Franstalige Gemeenschap met elkaar vergeleken en geanalyseerd zodat er geen onderlinge spanningen ontstaan wegens een eventueel verschil in behandeling?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

In de eerste plaats moet erop gewezen worden dat er thans een nieuw ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in uitwerking is.

  1. De personeelsformatie bedraagt tweeënzestig voltijds equivalenten voor het toezichthoudend personeel en negen voltijds equivalenten voor de andere personeelsleden. Er werd prioriteit gegeven aan de mutatiebewegingen van de personeelsleden in dienst en vervolgens aan werving om de openstaande betrekkingen op te vullen. Er wordt een specifieke driedaagse opleiding verstrekt in het opleidingscentrum voor het penitentiair personeel te Marneffe.

  2. Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling voor het gesloten federaal centrum voor jongeren te Saint-Hubert hebben tweeëntwintig leden van het technisch en toezichthoudend personeel van de gevangenis te Aarlen zich kandidaat gesteld.

  • De wervingen werden opgestart met het oog op de invulling van de openstaande betrekkingen te Aarlen.

  • In een eerste golf zullen vijftien personeelsleden van Aarlen vertrekken naar het gesloten federaal centrum voor jongeren. De personeelsformatie te Aarlen zal volledig zijn, aangezien 1zestien nieuwe wervingen gebeurd zijn en zes personeelsleden nog in dienst moeten treden.

  • Voor de volgende bewegingen zal rekening gehouden worden met de aanvragen tot mutatie (ingediend begin maart) naar het gesloten federaal centrum voor jongeren in het kader van de mutatiecycli, waaronder “cyclus 1” 2010.

  1. De Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap regelen het statuut en controleren de activiteit van de personeelsleden die zij tewerkstellen. Er is geen aanpassing mogelijk van de statuten volgens de samenwerkingssituaties tussen de verschillende overheden.