BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
5 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7081

de Louis Siquet (PS)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Bureau van Weismes - Sluiting - Opheffing van een dienst voor de Duitstalige burgers - Geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken - Respect
________
auteursrecht
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik
________
5/3/2010Verzending vraag
15/4/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7081 d.d. 5 maart 2010 :

In het kader van de herstructurering van de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) heeft het bureau van Weismes sinds 1 januari 2010 zijn deuren gesloten. Dat roept veel discussies op in de culturele wereld van de streek. Met deze sluiting werd een Duitstalige dienst opgeheven ten koste van de rechten van de Duitstalige burgers.

Is de sluiting in overeenstemming met de geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken? Hoe zal u dat probleem oplossen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Aangezien de vraag van het geachte lid betrekking heeft op hetzelfde onderwerp als de mondelinge parlementaire vraag nr. 19368 van mevrouw Kattrin Jadin, volksvertegenwoordiger, ben ik zo vrij een deel van het antwoord over te nemen dat op voornoemde vraag werd gegeven.

Over het algemeen motiveert Sabam de herstructurering van haar netwerk van agentschappen, die sinds enkele jaren aan de gang is, vanuit de wens haar kosten terug te dringen, door de toekenning van vergunningen en de facturering te centraliseren in haar hoofdzetel te Brussel, taken die voordien waren toevertrouwd aan haar agentschappen.

De agentschappen worden op die manier geleidelijk vervangen door lokale bureaus, waar de commerciële agenten nog zullen instaan voor prospectie-, informatie- en controleactiviteiten.

De sluiting van het agentschap van Waimes kadert in deze herstructureringsoperatie die al werd uitgevoerd in Wallonië, in Brussel, in Antwerpen en in Vlaams-Brabant.

Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening aan organisatoren van culturele evenementen in de Duitstalige gemeenschap heeft Sabam mij laten weten dat ze beschikt over Duitstalige medewerkers in de provincie Luik en over Duitstalige medewerkers op de hoofdzetel enerzijds, en dat de belangrijkste documenten naar het Duits vertaald zullen worden anderzijds.

Wat betreft het punt dat specifiek werd aangehaald door het geachte lid, over de overeenstemming van deze sluiting met de van kracht zijnde regelgeving betreffende het taalgebruik in bestuurszaken, werd de vraag van de toepasbaarheid van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken op Sabam, een privébedrijf, gesteld aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.