BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6987

de Franco Seminara (PS)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging
________
gemeenschappelijk visserijbeleid
visserijbeheer
douane
invoervergunning
________
12/2/2010Verzending vraag
12/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6987 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De strijd tegen de illegale visvangst is op het vlak van visserijaangelegenheden één van de prioriteiten van de Europese Commissie.

Op 1 januari 2010 is een nieuwe verordening in werking getreden om te verhinderen dat vis die op een illegale wijze gevangen is, op de communautaire markt zou terechtkomen ( Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen). Zie ook : Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009

tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen.

Daartoe voert de verordening voor de vangsten een registratiesysteem in, waarmee de volledige weg van de vangst kan worden gevolgd. Alle Europese invoerders van vis en alle groot- en kleinhandelaars in vis moeten de controle-autoriteiten dit certificaat kunnen voorleggen.

Nu blijkt echter dat die controleautoreit in ons land nog steeds niet is aangewezen.

Daarom heb ik volgende vragen :

1. Hoe verklaart u de vertraging in die aanwijzing, terwijl al onze buurlanden zich al naar de Europese regelgeving ter zake hebben gevoegd?

2. Kunt u ons informatie verstrekken over de lopende procedure en de timing voor de oprichting van die nieuwe controleautoriteit?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2010 :

Ik verwijs voor deze vraag graag het geachte lid naar het antwoord dat reeds gegeven werd op vraag nr 4-6646 van de heer Senator Van Overmeire over het zelfde onderwerp . Hierin wordt verwezen naar de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest aangaande deze materie.