BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
4 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6807

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Vermiste kunstwerken - Bijgewerkte lijst - Stand van zaken
________
museum
zaakregister
________
4/2/2010Verzending vraag
9/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6807 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 4-1394 (Handelingen nr. 4-110 van 28 januari 2010) verneem ik van de minister dat de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) over een up-to- date-lijst beschikken van vermiste kunstwerken uit hun verzamelingen.

1. Sinds wanneer wordt deze lijst bijgehouden?

2. Hoeveel werken stonden er aanvankelijk op deze lijst en hoeveel staan er momenteel op? Kan mij de actuele lijst worden bezorgd?

3. Wat zijn de verschillende oorzaken of omstandigheden waardoor werken vermist geraakten?

4. Wat is de geschatte marktwaarde van de momenteel vermiste werken?

5. Welke stappen werden en worden er gezet om deze werken terug te vinden?

6. Hoeveel werken werden er teruggevonden sinds het van start gaan van het opstellen van de lijst en hoeveel werken geraakten er sindsdien vermist? Graag kreeg ik een overzicht per jaar. Werden er in dit verband desgevallend stappen bij het gerecht gezet en wat was het resultaat ?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

1. De lijst van de vermoedelijke vermiste schilderijen werd geactualiseerd in 1984 en de inventarisaties van de beeldhouwwerken in 1992

2. Vermoedelijke vermiste of verwoeste werken :

- Schilderijen moderne kunst zonder vermelding van de werken op papier (Lijst 1984): 124.

- Beeldhouwwerken 19de eeuw (Lijst 1992) : 90.

- Oude kunst (schilderijen en beeldhouwwerken): 83 werken.

- 325 werken, met vermelding op papier ingeschreven op de lijst 2010 "Missing Art Works of Belgium".

3. De verschillende oorzaken zijn : diefstal; werken vermist of verwoest in oorlogsomstandigheden; langdurige bruiklenen (depots) die door de bruikleennemer niet worden teruggevonden.

4. Deze werken zijn meestal van tweede rang, zo niet anoniem. Er bestaan op de actuele kunstmarkt geen enkele (oude kunst) of weinig (moderne kunst) vergelijkende waarden, wat het ons bijzonder moeilijk maakt de marktwaarde nauwkeurig te schatten.

5. Publicatie in de voornoemde inventariscatalogi. Verificatie ter plaatse in de officiële instellingen die in het verleden bruiklenen hebben ontvangen. Opname in de internationale database ARL, Art Loss Register. Nauwkeurig nakijken van veilingscatalogi. Deelname aan opsporingsacties en samenwerking met de federale politie.

6. Oude kunst : 2 schilderijen : "Jacht op een hert" van Adam Pynacker en "Landschap" van Frederik De Moucheron.

Moderne kunst : 21 werken zijn sinds 1984 teruggevonden. Deze moeten geschrapt van de Lijst 2010.

1990 - Charles De Groux : "Hoofd van een oude vrouw"

- E. Smits : "Ophelia"

1997 - Th. Steinlen : "De brief"

- Th. Steinlen : "Emmaüsgangers"

1998 - R. Wouters : "Zittende vrouw"

- E. Copman : "Madonna van Foligno"

2000 - E. Verdeyen :"Joodse vrouw van Tripoli"

2002 - Ph. Cockx : "Een hoekje in het woud"

- L. Dubois : "De nachtwacht"

- L. Dubois : "Gilde Lakenhandelaars"

- J. Odevaere : "Inscheping van de Atheners voor Salamis"

- Van Kuyck : "Stal van een Vlaamse boerderij"

2003 - G Buysse : "Het kanaal"

- L Gallait : "Het geluk"

- L. Gallait : "De tegenspoed"

- L. Gallait : "Moederliefde"

- J.B. Kindermans : "Landschap"

2004 - Th. Lybaert : "De biddende maagd"

- Ch. Baugniet : Portret van Van Campenhout"

2005 - Ch. Billoin : "Beroemde Belgen naar De Caisne"

2006 - H. De Smeth : "Een raadpleging"

Er zijn geen werken "Moderne kunst" meer verloren sedert 1984.