BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
2 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6773

de Christine Defraigne (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Luchthaven Brussel-Nationaal - Luchthavendiensten - Eventuele nieuwe operatoren – Beslissing tot aanwijzing - Criteria - Overleg met de vakbonden van de huidige operatoren
________
luchthaven
Brussels Airport Company
gronddiensten op luchthavens
________
2/2/2010Verzending vraag
9/2/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6773 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het debat over de komst van nieuwe operatoren die de afhandeling (handling) verzekeren, onder meer het laden en uitladen van de bagage en de vracht van de vliegtuigen, bereikt zijn hoogtepunt.

De huidige vergunning van de bagageafhandelingsbedrijven Aviapartner en Flightcare loopt tot einde oktober 2011. Het gaat om de wettelijke toelating om op de luchthaven diensten inzake bagageafhandeling te presteren voor de luchtvaartmaatschappijen.

U hebt aan de universiteit van Antwerpen een studie gevraagd over de impact op de prijzen en het sociale klimaat van één of meerdere nieuwe operatoren op de luchthaven van Brussel. Volgens die studie zou er in Zaventem nog plaats zijn voor een derde handler. Het zou de concurrentie verscherpen en een prijsdaling voor de luchtvaartmaatschappijen meebrengen.

De vakbonden zijn echter bang voor de komst van een derde operator. Dat zou volgens hen een sociaal bloedbad tot gevolg hebben : een scherpere concurrentie zou immers gepaard gaan met meer flexibiliteit in de werkuren en gevaarlijker arbeidsomstandigheden. Aviapartner en Flightcare zouden geen andere keuze hebben dan personeel de laan uit te sturen of de lonen in te krimpen. Een beslissing zou dringend noodzakelijk zijn omdat de onkosten van de twee firma's voor 70 tot 80% bestaan uit de lonen van de werknemers; de overige onkosten zijn vaste kosten die moeilijk kunnen worden verminderd.

Bovendien is er geen enkele waarborg dat er met die derde operator ook nieuwe luchtvaartmaatschappijen op de tarmac van Brussels Airport zullen komen. De vakbonden dreigen dus met harde acties als u dit project absoluut wilt uitvoeren.

1. Hoe beoordeelt u de huidige situatie?

2. Hebt u de vakbonden van de werknemers van de betrokken firma's ontmoet om met hen de eventuele komst van een derde bagageafhandelaar op Brussels Airport te bespreken? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?

3. Zo neen, zult u hen nog ontmoeten alvorens een beslissing te nemen?

4. Op basis van welke criteria zult u uw beslissing nemen?

5. Zult u de luchtvaartmaatschappijen bevoordelen ten nadele van de afhandelingsbedrijven? Zo ja, hebt u een plan voor ogen voor de werknemers die hun baan zullen verliezen?

6. Op welke wijze zult u de verschillende betrokkenen geruststellen?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2010 :

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op de samengevoegde mondelinge vragen van mevrouw Ine Somers over “de toegang tot het tarmac op Zaventem” (nr 18639) en de heer David Geerts over “de geruchten om een bijkomende afhandelaar toe te laten op de luchthaven van Zaventem (nr 18669), gepubliceerd in het voorlopig Integraal verslag van de commissie Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 25 januari 2010 (CRIV 52 COM 760- blz. 15-17).