BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
15 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6500

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Cel Event Support - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
________
ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
materiaalbeheer
zaakregister
________
15/1/2010Verzending vraag
11/2/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6500 d.d. 15 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van het Rekenhof betreffende de inventarisatie en beveiliging van materiŽle vaste activa bij de federale overheidsdiensten, goedgekeurd op 16 september 2009, blijkt dat de goederen van de Cel Event Support van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid niet worden geÔnventariseerd.

1. Wat is de oorzaak van deze nalatigheid?

2. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze lacune weg te werken?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Het Rekenhof heeft in 2006 een document ontvangen betreffende de manier waarop de activa van de Nationale Dienst voor Congressen per post waren verdeeld over de verschillende federale wetenschappelijke instellingen, met inbegrip van de cel Event Support. Als bijlage is een geüpdate inventaris opgenomen van de activa van de cel.

Het Rekenhof heeft de activa van de cel "Event Support" verleden jaar gericht gecontroleerd en de wens uitgedrukt een van de enkele maanden voorheen aangekochte videoprojectoren te kunnen zien. Bij die gelegenheid werd een andere kopie van het inventarisdocument bezorgd aan het Rekenhof. Sindsdien heeft de cel Event Support geen nieuws meer.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.