BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
13 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6484

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Gevangenissen - Geweld - Beheer - Opleidingen - Aantal opleiders - Budget - Duur - Gevangenen - Ontsnappingen - Co÷rdinatie met de FOD Binnenlandse Zaken - Penitentiaire beambten - Aantrekkelijkheid - Vormingsinstituut - Materiaal van de gevangenissen
________
strafgevangenis
gevangenispersoneel
geweld
beroepsopleiding
________
13/1/2010Verzending vraag
16/2/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6484 d.d. 13 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op zondag 27 december 2009 ontsnapten twee gedetineerden uit de gevangenis van Namen. Daarbij werd een bewaarster bedreigd en gekwetst.

Die dubbele ontsnapping is de zoveelste in een lange reeks. Volgens de telling van de penitentiaire overheden zijn er sinds begin 2009 ongeveer 70 ontsnappingen geweest, waaronder 33 uit een gesloten gevangenis.

Op 1 januari 2010 is een richtlijn in werking getreden die het personeel een betere opleiding biedt om aan gewelddadige situaties het hoofd te kunnen bieden. Hoeveel opleiders hebt u aangeworven om die opleidingen te verstrekken aan het penitentiair personeel? Welk budget is uitgetrokken voor de organisatie van die opleidingen? Hoe lang zullen ze duren?

Zult u ook zorgen voor een betere co÷rdinatie tussen uw FOD en de FOD Binnenlandse Zaken, om een einde te stellen aan het probleem van de ontsnappingen van gevangenen?

Zult u nieuw personeel in dienst nemen voor de gevangenissen? Hoe zult u het fysiek en mentaal zware beroep van gevangenbewaarder aantrekkelijker maken? Welke stimuli zult u gebruiken? Denkt u aan de oprichting van een opleidingsschool voor penitentiaire beambten?

Ook het gebrek aan aangepast en performant materiaal is een oorzaak van de slechte werking van de gevangenissen. Zult u investeren in nieuw materiaal? Ik denk onder andere aan bewakingscamera's, walkietalkies, tralies voor de vensters van de cellen. Zo ja, welk budget zal voor die investering worden uitgetrokken?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2010 :

In antwoord op uw vraag kan ik u mee delen dat de inhoud ervan onder de uitsluitende bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie.