BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6401

de Alain Destexhe (MR)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ
________
aids
medische research
________
29/12/2009Verzending vraag
20/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6401 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ter gelegenheid van de Wereld Aids Dag op 1 december 2009 hebben verschillende sprekers gewezen op de sterke verspreiding van die ziekte, ook in ons land. Ze wezen op de nood aan preventie (in het bijzonder bij jongeren en de risicogroepen) en aan samenwerking in de internationale strijd tegen die plaag, met name via wetenschappelijk onderzoek.

Die gebeurtenis is een gelegenheid om de bijdrage van BelgiŽ aan het onderzoek en de innovatie in de strijd tegen het aidsvirus te evalueren. Ik heb bijgevolg de volgende vraag:

Welke bijdrage levert BelgiŽ aan het onderzoek en de innovatie op het vlak van aids?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

De belangstelling van het Federaal Wetenschapsbeleid voor de bestrijding van AIDS blijkt uit de lopende fase (1 januari 2007 - 31 december 2011) van het programma "Interuniversitaire attractiepolen (IUAP)", en het onderzoeksproject P6/41 met als titel "Inhibition of Human Immunodeficiency Virus" in het bijzonder.

Het IUAP-programma heeft tot doel tijdelijk de opbouw van excellerende interuniversitaire netwerken te stimuleren inzake fundamenteel onderzoek.

Het budget van het project P6/41 bedraagt 2 697 250 euro voor vijf jaar (2007-2011). Verschillende partners (de universiteiten van Antwerpen, Gent, Leuven en Luik, het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen en het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam) zijn betrokken in deze onderzoeksactie.

Behandeling van infectie door het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) heeft de morbiditeit en mortaliteit van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) tijdens de laatste jaren verminderd, maar resistentie aan de bestaande medicatie is een toenemend probleem. Nieuwe strategieën zijn nodig om het HIV op verschillende manieren aan te pakken om escape aan de behandeling te voorkomen. Om dit te bereiken, dient fundamenteel onderzoek verricht te worden om de medicatie, die gericht is tegen "klassieke" virale enzymen, efficiënter te gebruiken, maar ook dient er gezocht te worden naar nieuwe targets, gebruikmakend van moleculair-biologische en immunologische benaderingswijzen.

Het onderzoek verricht naar de mogelijkheid om de HIV-replicatie te inhiberen, bestaat uit vijf belangrijke domeinen:

  • ontwikkeling van geavanceerde bio-informatica om virale escape onder medicatie- en immune druk te voorspellen en tegen te gaan;

  • vinden van nieuwe targets voor de therapie, die niet zouden lijden aan kruisresistentie voor de momenteel gebruikte therapieën;

  • verfijning van de RNA-interferentie (RNAi)-technologie om escape te voorkomen;

  • de mogelijkheid van "autologe" immunotherapie onderzoeken, gebaseerd op transfectie van dendritische cellen (DC) en andere antigenpresenterende cellen (APC) met HIV-afgeleid boodschapper RNA (mRNA);

  • ontwikkeling van een toegankelijk en reproduceerbaar proefdierenmodel om deze nieuwe benaderingen in vivo uit te testen.