BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
5 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6391

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorbielzen - Bielzen in hout en in beton - Keuzecriteria - Studie - Resultaten
________
spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________
5/1/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1320
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6391 d.d. 5 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft in 1988 beslist om vooral betonnen biblocdwarsliggers te gebruiken in plaats van houten dwarsliggers. Kortetermijnbesparing zou in deze beslissing van doorslaggevend belang zijn geweest. De hinder en indirecte kosten verbonden aan een dergelijke keuze zouden niet in overweging zijn genomen. Zo werd niet gedacht aan de hinder veroorzaakt door de geluidseffecten en de sterke trillingen door het gebruik van betonnen bielzen.

In de indirecte kostprijsberekening werd niet geopteerd voor de ondersteuning van de houtsector. Die sector bevindt zich nochtans in een diepe crisis. Er zijn steeds meer faillissementen en tal van banen gaan verloren, vooral in de landelijke gebieden.

Bovendien werden de kosten voor de verwijdering van de versleten bielzen niet meegerekend in de kostprijs ervan. Voor betonnen bielzen is de vuilnisbelt de enige oplossing. Houten bielzen kunnen op tal van manieren worden hergebruikt.

In het antwoord op de schriftelijke vraag van senator Claude Bougard in november 1993 aan de minister van Verkeerswezen, werd verwezen naar simplistische en weinig genuanceerde argumenten die de NMBS naar voren bracht ter verantwoording van de keuze voor betonnen bielzen. Die bielzen zouden een betere stabiliteit van het spoor bieden en zoucen langer meegaan. Betonnen bielzen blijken evenwel brozer te zijn en kunnen een gevaar betekenen voor het treinverkeer.

Ik verneem vandaag dat Infrabel een studie besteld en gekregen heeft over de keuze tussen houten en betonnen dwarsliggers. Die studie zou ook ecologische, economische en duurzame criteria hanteren.

Koolstof is, samen met andere gassen, verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De bossen spelen daarin een belangrijke rol, want ze nemen CO2-emissies op en stockeren ze in een koolstofput. Houten dwarsliggers betekenen dus een zekere vooruitgang in termen van het opslaan van CO2. Na de klimaatonderhandelingen van Kopenhagen mogen we niet ongevoelig zijn voor dat argument.

Ik heb volgende vragen :

Bent u op de hoogte van die studie?

Door welk orgaan werd ze uitgevoerd?

Zal de NMBS rekening houden met de ecologische, economische en duurzame criteria die op het einde van de studie worden voorgesteld?