BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5929

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Smog - Snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur - Specifieke controles en resultaten - Informatie van buitenlandse bestuurders
________
luchtverontreiniging
verontreiniging door auto's
snelheidsvoorschriften
politiecontrole
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger
________
7/12/2009 Verzending vraag
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2803
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5929 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van 30 december 2008 tot 3 januari 2009 gold een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur op verschillende wegen in WalloniŽ, Vlaanderen en Brussel, en dit omwille van de hoge concentraties fijn stof (smog) dat in de lucht hing rond bepaalde steden.

De federale politie heeft in deze periode enkele controles verplaatst om specifiek ook te controleren of automobilisten zich daadwerkelijk aan de tijdelijke en plaatselijke snelheidslimiet hielden.

In de pers lees ik dat de eerste dag (30 december 2008) maar liefst een op de drie gecontroleerde voertuigen te snel reed. 23 319 voertuigen werden gecontroleerd op overdreven snelheid die dag, meldde de federale politie, 7 559 autobestuurders, of 32 %, bleek te snel te rijden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

Hoeveel voertuigen werden in de periode van 30 december 2008 tot 3 januari 2009 specifiek op het naleven van de snelheidsbeperking in verband met smog gecontroleerd ?

Hoeveel daarvan reden te snel ?

Hoeveel processen-verbaal schreef de federale politie uit in deze periode voor bestuurders die de snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur niet naleefden ? Hoeveel rijbewijzen werden ingetrokken ?

Meent de geachte minister dat de maatregel dit keer wel voldoende werd gecommuniceerd naar (buitenlandse) bestuurders ? Zo neen, welke mogelijkheden en communicatiekanalen ziet hij nog om aan te boren ?