BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5851

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Belgische auteursrechtenorganisaties - Leenvergoeding - Verhoging en voorwaarden - Bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek - Toepassing - Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) - Standpunt
________
auteursrecht
volgrecht
documentverschaffing
bibliotheek
onderzoeksorganisme
onderwijsinstelling
hoger onderwijs
uitzondering op het auteursrecht
________
7/12/2009 Verzending vraag
11/2/2010 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3429
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5851 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorige week ontving ik een brief van de Vlaamse Hogescholenraad die protest aantekenen bij het voornemen van drie Belgische auteursrechtenorganisaties (Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - Sabam, Vereniging van educatieve en wetenschappelijke auteurs - Vewa en Reprobel).

Deze drie wensen dat de Belgische leenregeling herzien wordt. Zo willen ze onder andere dat de leenvergoeding uitgebreid wordt tot bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek. Het leenrecht zou moeten uitgebreid worden. Indien een werk geconsulteerd wordt in een leeszaal zou dit ook onder het leenrecht moeten vallen, aldus deze auteursrechtenorganisaties. Verder willen ze een sperperiode van zes maanden. Pas na zes maanden zou een werk op die manier uitgeleend kunnen worden. Tot dan mag het zelfs niet in een bibliotheek beschikbaar zijn of op een andere manier uitgeleend worden. Dat is onaanvaardbaar volgens de Vlhora. Die vindt het namelijk niet kunnen dat studenten of Belgische wetenschappers hun wetenschappelijke informatie pas zes maanden na publicatie kunnen ontvangen. Een te grote vertraging is dat, aldus de Vlhora. Tenslotte willen de auteursrechtenorganisaties de leenvergoeding verhogen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Hebt u weet van de plannen van de auteursrechtenorganisaties ?

2. Kent u de standpunten van de Vlhora ? Hebben ook andere bibliotheken en dergelijke hun verzuchtingen reeds gemeld ?

3. Gaat de federale overheid effectief in op de vraag van de auteursrechtenorganisaties ? Waarom wel, waarom niet ? Op welke punten wel, op welke niet ?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 148 van Kamerlid Liesbeth Van der Auwera van 9 juli 2009 (Kamer van volksvertegenwoordigers, Bulletin nr. 79).