BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-583

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
________
diefstal
misdaadbestrijding
koper
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare veiligheid
gerechtelijke vervolging
________
3/4/2008 Verzending vraag
13/6/2008 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-169
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-583 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land wordt de laatste tijd geplaagd door een golf van koperdiefstallen. Naast de directe economische schade, bleek recent dat ook de indirecte gevolgen enorm kunnen zijn. Zo werd het spoorverkeer op de lijnen St. Niklaas-Temse en Halle-Edingen deze week verlamd.

Er gaan stemmen op om de strafmaat voor dit misdrijf te verhogen. Een eerste stap is echter het efficiënt bestrijden van deze plaag. Een opname bij de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan lijkt daarom aangewezen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal koperdiefstallen dat er in 2006 en 2007 werden gepleegd? Hebben de AIK's hierover gegevens?

2. Wat is het aantal processen verbaal dat werd opgesteld per gerechtelijk arrondissement?

3. Wordt er overwogen om dit misdrijf op te nemen als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1. Er zijn cijfers inzake « koperdiefstal » beschikbaar voor het pleegjaar 2006. Gegevens voor het pleegjaar 2007 zijn vooralsnog niet beschikbaar.

De AIK's beschikken, middels de toepassing Datawarehouse, over alle feiten uit de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) die op het grondgebeid van hun arrondissement werden gepleegd.

2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle feiten per gerechtelijk arrondissement voor de periode 2005-2006 waarbij koper werd gestolen.

3. Dit wordt in overweging genomen, meer bepaald in het breder kader van de aanpak van de rondtrekkende dadergroeperingen.

Gerechtelijk arrondissement20052006
Antwerpen4876
Arlon1418
Brugge1013
Brussel-194071
Charleroi60136
Dendermonde1239
Dinant1127
Eupen16
Gent2980
Halle-Vilvoorde1034
Hasselt1338
Huy525
Ieper11
Kortrijk927
Leuven624
Liège2257
Marche-en-Famenne28
Mechelen1821
Mons2065
Namur1035
Neufchâteau47
Nivelles415
Oudenaarde36
Tongeren750
Tournai1029
Turnhout639
Verviers220
Veurne12
Total :378969