BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5735

de Franco Seminara (PS)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
gezondheidsinspectie
grootwarenhuis
horecabedrijf
________
7/12/2009Verzending vraag
16/12/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4948
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5735 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De hypermarkt Cora van Hornu heeft een dagvaardiging gekregen wegens ernstige overtredingen op het vlak van hygiŽne.

De feiten dateren van de maanden augustus en september 2008. De inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hadden er toen een reeks overtredingen vastgesteld in de afdelingen vlees en vis.

Er werd een proces-verbaal opgesteld voor de afdeling vis. In de beenhouwerijafdeling waren de vaststellingen echter zo zorgwekkend dat ze werd verzegeld.

Er werd een veelvoud aan overtredingen vastgesteld, bijvoorbeeld een te hoge temperatuur in de koelvitrines, traceerbaarheidsproblemen van de producten of het niet vermelden van de uiterste verbruiksdatum.

Omdat ik overtuigd ben van uw waakzaamheid op dat gebied ben ik zo vrij u op de hoogte te brengen van de bezorgdheid van talrijke verbruikers uit de streek en u volgende vragen te stellen.

1.Hebt u, naar aanleiding van de ernstige overtredingen die door het FAVV in de hypermarkt Cora van Hornu in augustus en september 2008 werden vastgesteld, weet van de initiatieven die de verantwoordelijken van de hypermarkt hebben genomen om de situatie in overeenstemming te brengen met de hygiŽnenormen die door het FAVV worden opgelegd?

2.Kunt u mij, meer in het algemeen, zeggen welke nieuwe middelen in de begroting 2010 werden ingeschreven voor het FAVV, opdat het zijn controleopdracht, zowel in de horeca als in de grootwarenhuizen, behoorlijk zou kunnen vervullen?

Antwoord ontvangen op 16 december 2009 :

1. De hypermarkt« Cora » Hornu is in augustus en september 2008 twee maal gecontroleerd. Deze twee controles hebben geleid tot twee pro justitia’s, met een tijdelijke sluiting van de afdeling beenhouwerij. Bepaalde opvallende nalatigheden moesten worden opgelost om de beenhouwerij opnieuw te kunnen openen.

Het Parket van Charleroi belastte zich met deze pro justitia’s .

Als gevolg van de vaststelling van deze nalatigheden heeft Cora zich ertoe verbonden het probleem op te lossen door een begroting vrij te maken en door de nodige werken in de betrokken afdelingen te verrichten. De directeur van Cora heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van de geplande werken en de planning ervan op de hoogte gebracht. Het einde van de werken was voor eind oktober 2009 gepland.

Wanneer een dossier door het parket wordt beheerd, volgt het FAVV de richtlijnen van het parket voor het beheer van het dossier.

Tijdens die periode hebben de controleurs van het Agentschap zich meermaals ter plaatse begeven om monsters te nemen van de verkochte producten in deze hypermarkt ; alle resultaten waren gunstig.

2. Er is geen bijkomende begroting nodig opdat het Agentschap zijn controles in de distributiesector zou kunnen verrichten.

In 2010 zal het FAVV veel controles in deze sector blijven doen. Voor deze controles baseert het Agentschap zich altijd op een risicobeoordeling: hoe groter het risico is, hoe regelmatiger er controles zijn. Het aantal controleurs en inspecteurs zal hetzelfde blijven.

Bovendien werkt de Voorlichtingscel met vier ervaren medewerkers zeer goed met de horeca en de kleinhandel. Deze cel, die een jaar geleden werd ingevoerd, geeft, in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen, talrijke opleidingen aan groepen van operatoren. Deze opleidingen zijn gratis.

Ten slotte zal het Agentschap in 2010 via verschillende aangekondigde acties gerichte controles blijven uitvoeren in bepaalde steden in de sectoren van de horeca en de distributie. Aangekondigde controleacties zijn bedoeld om operatoren aan te sporen om altijd en overal in regel te zijn op het vlak van voedselveiligheid. De mediatisering van deze acties zorgt eveneens voor bewustmaking van de economische spelers van hun verplichtingen.