BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5652

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking
________
strafgevangenis
gevangenisstraf
vervangende straf
________
7/12/2009Verzending vraag
17/2/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3859
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5652 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In ben sedert jaren voorstander van de invoering van de enkelband als autonome straf voor correctionele en politiedossiers.

Van de enkelband een autonome straf maken, zou betekenen dat de veroordeelde niet in de gevangenis moet worden opgesloten, wat verschillende voordelen biedt : ongewenste ontmoetingen in de gevangenis worden voorkomen, de veroordeelde kan zijn slachtoffers sneller vergoeden omdat hij kan werken en de gevangenisbevolking daalt.

Een ander voordeel zou zijn dat de toename van het aantal penitentiaire gebouwen kan worden afgeremd.

Kunt u mij vanuit dit gezichtspunt laten weten hoeveel een enkelband gemiddeld kost (materiaal en uiteraard ook het personeel dat voor de toepassing nodig is) in vergelijking met de gemiddelde kostprijs van opsluiting in de gevangenis?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

De dagelijkse en globale kostprijs van een gedetineerde ten laste van het Directoraat-generaal van de strafinrichtigen wordt geraamd op 126,0230 euro (berekend volgens een gemiddelde van 10 000 gedetineerden). Deze kostprijs wordt als volgt berekend:


Per opsluitingsdag

Personeelsuitgaven

103,9698 euro

Uitrustingsuitgaven

1,9552 euro

Werkingskosten

12,3158 euro

Onderhoud van en hulp aan de gedetineerden

7,7822 euro

TOTAAL per gedetineerde per dag

126,0230 euro

De overige kosten (bijvoorbeeld onderhoud van de gebouwen, bijstand aan gedetineerden, enz.) worden gedragen door andere overheden en vallen dus buiten dit bestek.

De prijs van het elektronisch toezicht wordt berekend op basis van:

  • de personeels- en werkingskosten (woon-werkverkeer,opleidingskosten, kilometervergoedingen, informatica, GSM, fax, bureau, enz.) van de justitieassistenten en administratieve assistenten die instaan voor de mandaten elektronisch toezicht. Deze kosten vallen ten laste van het Directoraat-generaal justitiehuizen – DG MJH;

  • de kosten van het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (bewakingsmateriaal, personeelskosten monitoring, enz.);

  • de kosten met betrekking tot het personeel en de werking van de agenten die instaan voor het plaatsen van het bewakingsmateriaal en de interventies (zogenaamd Mobiele Eenheid). Deze vallen ten laste van het Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen - DG EPI.


Gemiddelde Kostprijs per dag per veroordeelde onder ET

DG MJH

10, 93 euro

NCET

24, 72 euro

DG EPI

3,00 euro

TOTAAL

38, 65 euro

Elke veroordeelde onder elektronisch toezicht kost per dag gemiddeld 38,65 euro.