BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5610

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst
________
gedetineerde
strafgevangenis
buitenlandse staatsburger
taalgebruik
officiële statistiek
geografische spreiding
________
7/12/2009 Verzending vraag
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2569
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5610 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische gevangenissen huisvesten gevangenen van zeer diverse afkomst en nationaliteit. Heel wat gevangenen spreken weinig of geen Nederlands of Frans. De voormalig minister van Justitie antwoordde me begin 2007 (schriftelijke vraag nr. 51-1235, Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-163, blz. 31799) dat het onmogelijk was een correct antwoord te kunnen geven. Ze stelde immers dat in het systeem SIDIS (Système Informatique de Détention-Detentie Informatiesysteem)/griffie er wel een registratie van de «taal» is maar dit zowel de gesproken taal kan zijn als de administratieve taal waarin het dossier is opgesteld.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Kan hij inmiddels cijfergegevens meedelen betreffende het aantal niet-Nederlandstaligen in de verschillende gevangenissen in Vlaanderen en Brussel opgedeeld in de onderscheiden categorieën gevangenen, namelijk veroordeelden, geïnterneerden en voorlopig gehechten (toestand op 15 november 2008) ?

2. Kan hij wat het aantal niet-Franstaligen in de gevangenissen in Wallonië en Brussel betreft, met eenzelfde opdeling, ook deze gegevens meedelen (toestand op 15 november 2008) ?

3. Indien hij niet op basis van het criterium "taal" kan antwoorden zoals uw voorgangster, kan hij dan op basis van het criterium "origine/land" me deze cijfergegevens bezorgen (toestand op 15 november 2008) ?