BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5376

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
Democratische Republiek Congo – Alliantie tussen Congolese en Rwandese strijdkrachten – Vredesinitiatieven - Congolees leger - Prestaties - Opleiding door het Belgisch leger - FDLR - Uitroeiing - Nationaal Park van Virunga - Bescherming
________
Democratische Republiek Congo
Rwanda
conflict tussen etnische groeperingen
beslechting van geschillen
militaire samenwerking
________
7/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3708
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5376 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het gezamenlijk offensief van begin 2009 van de Congolese en Rwandese strijdkrachten in het oosten van Congo heeft een einde gemaakt aan de rebellie van generaal Nkunda. We hebben echter vernomen dat er nieuwe slachtpartijen door de Rwandese Huturebellen zouden zijn aangericht. Enkele dagen geleden hebben zij negentig mensen gedood, waaronder zestig of zeventig burgers. Er gaat geen week voorbij zonder een dergelijk nieuw bericht.

Wat zijn, achteraf beschouwd, de politieke gevolgen van die gelegenheidsalliantie? Heeft zij de weg geopend voor een diepere samenwerking tussen de Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda? Beperkt die nieuwe samenwerking zich tot veiligheidskwesties in Kivu?

Welke initiatieven kan ons land opnieuw nemen om te trachten de vrede in die regio te herstellen? Hoe moeten de prestaties van het Congolese leger op dit terrein worden geëvalueerd? Is de opleiding die wij aan de Congolese regimenten geven daardoor veranderd?

Hoe kunnen al die kleine groepjes van moordenaars die zich in het woud verbergen en die de Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) vormen, worden geëvalueerd en uitgeroeid? Hoe kunnen de natuurlijke rijkdommen van het Nationaal Park van Virunga worden beschermd tegen de roofzucht van de FDLR?