BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
17 maart 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-501

de Vera Dua (Groen!)

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
________
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
vleesproduct
residu van bestrijdingsmiddel
vleesindustrie
vlees
voedselveiligheid
EU-systeem voor snelle waarschuwing
________
17/3/2008Verzending vraag
19/3/2008Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-649
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-501 d.d. 17 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel mensen zijn begaan met gezonde voeding en kiezen bewust voor bioproducten. Naar de aanwezigheid van pesticiden en residuen in onze groente en fruit wordt terecht heel wat onderzoek verricht. Daaruit blijkt dat in biologische groente en fruit inderdaad minder residuen en pesticiden zitten dan in producten uit de gangbare landbouw.

De vraag rijst hoe het zit met de aanwezigheid van pesticiden en residuen in vlees. In de klassieke landbouw worden dieren immers gevoerde met non-bioveevoer.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1. Is er bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen informatie bekend over residuen en pesticiden in vlees? Bestaat hierover (recent) onderzoek?

2. Wie doet de controles hiernaar, hoe dikwijls wordt er gecontroleerd en wat zijn de resultaten?

3. Wat zijn specifiek de resultaten voor de aanwezigheid van volgende stoffen: ddt, lindaan, atrazine, chloormequat, pcbs en zware metalen in vlees en vleesproducten? Wat zijn de grenswaarden voor deze stoffen en hoe dikwijls werden overtredingen vastgesteld?

4. Is er een onderscheid in resultaten tussen biologische vleeswaren en niet-biologische vleeswaren?

5. Is er een evolutie waar te nemen op vlak van de aanwezigheid van dergelijke residuen in vlees en vleesproducten? Zijn er vergelijkende gegevens in de vorm van tijdreeksen beschikbaar?

6. Welke maatregelen worden genomen bij overtreding van de grenswaarden?