BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
6 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4948

de Franco Seminara (PS)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
gezondheidsinspectie
grootwarenhuis
horecabedrijf
________
6/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5735
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4948 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De hypermarkt Cora van Hornu heeft een dagvaardiging gekregen wegens ernstige overtredingen op het vlak van hygiŽne.

De feiten dateren van de maanden augustus en september 2008. De inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hadden er toen een reeks overtredingen vastgesteld in de afdelingen vlees en vis.

Er werd een proces-verbaal opgesteld voor de afdeling vis. In de beenhouwerijafdeling waren de vaststellingen echter zo zorgwekkend dat ze werd verzegeld.

Er werd een veelvoud aan overtredingen vastgesteld, bijvoorbeeld een te hoge temperatuur in de koelvitrines, traceerbaarheidsproblemen van de producten of het niet vermelden van de uiterste verbruiksdatum.

Omdat ik overtuigd ben van uw waakzaamheid op dat gebied ben ik zo vrij u op de hoogte te brengen van de bezorgdheid van talrijke verbruikers uit de streek en u volgende vragen te stellen.

1.Hebt u, naar aanleiding van de ernstige overtredingen die door het FAVV in de hypermarkt Cora van Hornu in augustus en september 2008 werden vastgesteld, weet van de initiatieven die de verantwoordelijken van de hypermarkt hebben genomen om de situatie in overeenstemming te brengen met de hygiŽnenormen die door het FAVV worden opgelegd?

2.Kunt u mij, meer in het algemeen, zeggen welke nieuwe middelen in de begroting 2010 werden ingeschreven voor het FAVV, opdat het zijn controleopdracht, zowel in de horeca als in de grootwarenhuizen, behoorlijk zou kunnen vervullen?