BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
12 maart 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-489

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
________
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties
________
verwarming
verbrandingsgas
giftige stof
veiligheid van gebouwen
gastoestel
________
12/3/2008Verzending vraag
19/3/2008Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-730
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-489 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er gaat geen jaar voorbij of koolstofmonoxide, een verraderlijk reuk- en kleurloos gas, maakt bij de eerste temperatuurdalingen nieuwe slachtoffers. Er waren de jongste drie maanden ten minste vier dodelijke ongevallen. De cijfers tonen aan dat de meeste gevallen van koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt worden door geisers en dat geen enkel gewest ervan gespaard blijft.

Het onderhoud van die boilers wordt om financiŽle redenen echter vaak achterwege gelaten, ook al is het verplicht door de verzekeringspolissen voor brand en waterschade. Voor de gezinnen met een bescheiden inkomen vertegenwoordigt de prijs van dat onderhoud immers een belangrijke uitgave.

Defecte petroleumkachteltjes die als bijverwarming worden gebruikt, vormen de tweede, minder voorkomende, oorzaak van koolstofmonoxidevergiftigingen.

Bepaalde klimatologische omstandigheden kunnen de afvoer van verbrandingsgassen vertragen met een onvolledige verbranding van methaan tot gevolg, dat op zijn beurt koolstofmonoxide produceert.

Welke economische acties hebt u georganiseerd om te voorkomen dat gas vrijkomt dat schadelijk is voor de gezondheid en meestal het gevolg is van het slechte onderhoud van de geisers of van een niet-conforme installatie?