BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4734

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
________
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
9/10/2009Verzending vraag
16/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4734 d.d. 9 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat zich bij het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (BIRB) een evenwichtsverstoring voordoet in de lagere trappen, waar de verhouding 40 % Franstaligen tot 60 % Nederlandstaligen zou moeten zijn. Het gaat om een evenwichtsverstoring op de vijfde trap van de hiėrarchie (29 Franstaligen - 25 Nederlandstaligen, zegge een verhouding van 53,70 % Franstaligen tot 46,30 % Nederlandstaligen).

Bovendien zijn de taalkaders van het BIRB niet meer geldig. Een nieuw dossier moet gebaseerd zijn op het koninklijk besluit van 13 maart 2007.

1. Is deze scheeftrekking intussen rechtgezet?

2. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?

3. Waarom werden niet tijdig nieuwe taalkaders opgesteld? Heeft zij reeds de nodige maatregelen genomen om nieuwe taalkaders voor het BIRB te laten opstellen

Antwoord ontvangen op 16 november 2009 :
  1. Een nieuw koninklijk besluit van 31 juli 2009 tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau werd op 12 augustus 2009 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  2. De evenwichtsverstoring die in de vijfde taaltrap werd vastgesteld, wordt als volgt verklaard: bij de creatie van het Belgisch lnterventie- en Restitutiebureau en de verdeling van de personeelsleden aangeduid door het voormalige ministerie van Economische Zaken om bij het BIRB aangesteld te worden, waren geen taalkaders beschikbaar en werd bij de overdracht ook geen rekening gehouden met een "minimale" evenwichtsverstoring. Bovendien kan door de menige vertrekken met pensioen of via de interne mobiliteit dit evenwicht momenteel niet worden hersteld zonder het maximumaantal personeelsleden toegestaan door het personeelsplan in deze taaltrap te overschrijden.

  3. Zie l.