BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4733

de Freddy Van Gaever (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
________
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
taalgebruik
________
9/10/2009Verzending vraag
3/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4733 d.d. 9 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de vestiging van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie in Ukkel zouden de taalverhoudingen op de lagere trappen van 35,75 % Franstaligen tot 64,25 % Nederlandstaligen moeten zijn. Maar er zijn belangrijke evenwichtsverstoringen op de derde trap (9 Franstaligen - 8 Nederlandstaligen, verhouding van 52,94 % Franstaligen tot 47,06 % Nederlandstaligen), op de vierde trap (14 Franstaligen - 7 Nederlandstaligen, verhouding van 66,66 % Franstaligen tot 33,34 % Nederlandstaligen), op de vijfde trap (8 Franstaligen - 6 Nederlandstaligen, verhouding van 57,14 % Franstaligen tot 42,86 % Nederlandstaligen), alsook op de zesde trap (5 Franstaligen - 4 Nederlandstaligen, verhouding van 55,55 % Franstaligen tot 44,45 % Nederlandstaligen). Deze zijn telkens in het nadeel van de Vlamingen.

Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet? Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 3 november 2009 :

De invoering sinds 10 juni 2006 van twee taalkaders voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) ligt aan de basis van de huidige onevenwichten: één taalkader voor de centrale diensten te Brussel (Ukkel) en één voor de buitendiensten gelegen in Tervuren en Machelen. Vóór 2006 bestond er slechts één taalkader voor alle diensten van het CODA en de taalrollen van de effectieven waren in evenwicht voor de drie sites in hun geheel.

In vergelijking met de situatie in 2006 is er niet zeer veel veranderd gezien het beperkt aantal aanwervingen en enkele onvoorziene afvloeiingen van personeel. Het CODA heeft alles in het werk gesteld om de situatie te verbeteren door de uitgevoerde aanwervingen; anderzijds hebben afvloeiingen van personeel (pensioen, ontslag, sterfgevallen) een ontwrichting van de taalverhoudingen veroorzaakt.

Ingevolge de hervorming van de loopbanen van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen (koninklijk besluit van 25 februari 2008) heeft het CODA nieuwe taalkaders voorgesteld voor de centrale dienst te Brussel (Ukkel) en de uitvoeringsdiensten gelegen in Tervuren en Machelen; deze zijn gebaseerd op een nieuwe telling uitgevoerd met betrekking tot de dossiers die in 2008 behandeld werden in iedere administratieve en technische dienst.

Het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de hogervermelde taalkaders werd reeds door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht goedgekeurd. In dit voorontwerp benaderen de voorgestelde verhoudingen Nederlandstaligen/Franstaligen meer de actuele situatie; bovendien zullen de aanwervingen voorzien voor 2009 het CODA toelaten om het historisch onevenwicht zo goed mogelijk te corrigeren.