BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
30 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4620

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Landsverdediging
________
European Union Battle Groups - Belgische Battle Group - Oefeningen - Active - en - Quick response - Resultaten - Weerslag op kwaliteit van het Belgisch leger
________
krijgsmacht
snelle interventiemacht
Europees defensiebeleid
________
30/9/2009Verzending vraag
30/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4620 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een Battle Group, samengesteld uit 1500 Belgische soldaten, heeft in februari en juni 2009 deelgenomen aan de oefeningen “Active” en “Quick Response”, die moeten dienen voor de certificatie van onze Battle Group. Er moesten met onze verschillende partners eveneens coördinatiemaatregelen worden genomen.

Ik had graag de resultaten van die oefeningen gekend, de lessen die eruit zijn getrokken en de kwalitatieve weerslag van de Battle Groups op ons leger.

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

De stand-by periode van onze Battle Group onder Belgische leiding is nog steeds lopende. Bijgevolg zijn de kwalitatieve weerslag voor het geheel van het leger en de geïdentificeerde lessen tot op heden nog niet allemaal gekend.

De resultaten van de twee oefeningen zijn zeer positief. Deze hebben voornamelijk een reeks lessen naar voor gebracht die in aanmerking genomen zijn om onze voorbereiding aan te passen en de structuur voor onze Battle Group te verbeteren.

De oefening « Active Response » heeft voornamelijk voor het Hoofdkwartier van de Troepen (Force Headquarters - FHQ) toegelaten om ervaring op te doen in het domein van de operationele planning. Bovendien, heeft deze ook gediend als test voor de verbindingen tussen het FHQ en het Operationele Hoofdkwartier (Operation Headquarters – OHQ), dat gelegen is aan de Mont Valérien nabij Parijs.

De oefening « Quick Response » heeft plaatsgevonden onder de vorm van een reëel manoeuvre tijdens dewelke alle fases van een EU Battle Group operatie gesimuleerd werden. Deze oefening heeft de interoperabiliteit tussen de deelnemende Belgische, Franse en Luxemburgse middelen bevestigd. Deze heeft ook de capaciteit van het FHQ aangetoond om onder zijn commando middelen op te nemen die niet voorzien waren tijdens de voorbereiding van de structuur van onze Battle Group. Ten slotte, heeft deze oefening toegelaten om de relaties op het terrein te testen tussen de verschillende Componenten (Marine, Lucht en Land)

De kwalitatieve impact van de Battle Groups op onze strijdkrachten bevindt zich voornamelijk op het niveau van het commando en controle van de troepen en in het beheren van de informatie.Eerst en vooral heeft ons personeel ervaring opgedaan op het gebied van de operationele planning. Deze opgedane ervaring zal naar de toekomst toe benut kunnen worden binnen de ontplooide FHQ in het kader van de zendingen van de NAVO of van de EU zoals deze van EUFOR TCHAD.

Vervolgens heeft onze Battle Groep gediend als proefproject om de procedures te verfijnen op het vlak van de paraatstelling en de operationele inzet, in het bijzonder met betrekking tot de communicatie- en informatiemiddelen

Op het intermachten niveau hebben wij geïntegreerde commandostructuren ontwikkeld en getest. Bovendien werden deze structuren multinationaal ontwikkeld met de hulp van Frankrijk en met de deelname van Luxemburg.

Ten slotte hebben wij op het vlak van de logistiek voor de eerste maal een binationale logistieke steuneenheid georganiseerd, onder één uniek commando geplaatst.

Wij kunnen besluiten dat de EUBG, algemeen bekeken, een middel voor de transformatie van onze Defensie is geweest. Hij heeft de inzet van nieuw materieel en de validatie van nieuwe in plaats gestelde structuren binnen ons Departement toegelaten .