BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4429

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles
________
straathandel
verkoop aan huis
handelsregelingen
bescherming van de consument
________
17/9/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4428
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5870
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4429 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regelgeving voor de ambulante handel op het openbaar domein, op openbare markten of bij particulieren thuis werd door het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten veranderd. De algemene directie voor Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie staat in voor de toepassing van deze regels.

Inzake de verkopen ten huize van de consument werd een plafond ingevoerd 250 euro per consument en per aankoop, op enkele uitzonderingen na (contracten voor elektriciteit, gas, internet, etc.):

1. Hoeveel controles werden sinds het koninklijk besluit op deze beperking uitgevoerd?

2. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld en respectievelijk hoeveel processen-verbaal van waarschuwing en pro justitia's werden vastgesteld?

De consument kreeg eveneens een recht op inkeer van veertien dagen:

3. Hoeveel controles werden sinds het koninklijk besluit op deze beperking uitgevoerd?

4. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld en respectievelijk hoeveel processen-verbaal van waarschuwing en pro justitia's werden vastgesteld?

Meer in het algemeen met betrekking tot de controles:

5. Hoeveel controles werden in globaliteit uitgevoerd sinds 2000 op de ambulante handel bij verkopen ten huize van de consument?

6. Hoeveel overtredingen werden er sinds 2000 vastgesteld, en meer bepaald, wat is het verschil in aantal overtredingen voor en na de invoering van het nieuwe koninklijk besluit?