BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4428

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles
________
straathandel
verkoop aan huis
handelsregelingen
bescherming van de consument
________
17/9/2009Verzending vraag
19/10/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4429
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4428 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regelgeving voor de ambulante handel op het openbaar domein, op openbare markten of bij particulieren thuis werd door het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten veranderd. De algemene directie voor Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie staat in voor de toepassing van deze regels.

Inzake de verkopen ten huize van de consument werd een plafond ingevoerd 250 euro per consument en per aankoop, op enkele uitzonderingen na (contracten voor elektriciteit, gas, internet, etc.):

1. Hoeveel controles werden sinds het koninklijk besluit op deze beperking uitgevoerd?

2. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld en respectievelijk hoeveel processen-verbaal van waarschuwing en pro justitia's werden vastgesteld?

De consument kreeg eveneens een recht op inkeer van veertien dagen:

3. Hoeveel controles werden sinds het koninklijk besluit op deze beperking uitgevoerd?

4. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld en respectievelijk hoeveel processen-verbaal van waarschuwing en pro justitia's werden vastgesteld?

Meer in het algemeen met betrekking tot de controles:

5. Hoeveel controles werden in globaliteit uitgevoerd sinds 2000 op de ambulante handel bij verkopen ten huize van de consument?

6. Hoeveel overtredingen werden er sinds 2000 vastgesteld, en meer bepaald, wat is het verschil in aantal overtredingen voor en na de invoering van het nieuwe koninklijk besluit?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

In verband met zijn vragen dien ik allereerst de aandacht van het geachte lid te vestigen op het feit dat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling slechts sinds 2002 over statistieken beschikt aangaande het aantal controles dat specifiek inzake verkopen ten huize van de consument werd ingesteld. Dan nog hebben deze cijfers betrekking op het globale aantal onderzoeken, aangezien bij een controle steeds alle aspecten van de toepasselijke wetgevingen worden onderzocht (bezit van een machtiging tot uitoefening van ambulante handel, naleving van de bedenktermijn, van de eventuele beperkingen qua bedragen enz.).

Rekening houdend met deze nuancering kunnen de volgende statistische gegevens meegedeeld worden :

1, 2, 3, 4, 5 en 6

Controles

Overtredingen

Processen-verbaal

van waarschuwing

Pro-Jusitita’s

2002 :

2003 :

2004 :

2005 :

2006 :

2007 :

2008 :

2009 (voorlopige cijfers) :

141

154

258

496

345

242

119

67

53

65

46

165

42

35

24

18

14

17

18

146

15

11

5

3

39

48

28

19

27

24

19

15