BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
26 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4175

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
________
auteursrecht
________
26/8/2009Verzending vraag
3/9/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4176
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4175 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland blijken de zes grootste auteursrechtorganisaties momenteel 400 miljoen euro aan auteursrechten te beheren die nog niet zij uitgekeerd aan de rechthebbende componisten, muzikanten en andere artiesten. Dat becijferde een Nederlandse krant (Het Financieele Dagblad) onlangs.

In BelgiŽ zijn er eveneens verschillende collectieve beheersmaatschappijen actief in het gebied van de audio- en audiovisuele werken. Het betreft een hele rits beheersvennootschappen die worden onderverdeeld in diverse groepen, namelijk: de beheersvennootschappen van auteurs, de beheersvennootschappen van de uitgevers, de beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars, de beheersvennootschappen van producenten en de overkoepelende beheersvennootschappen. Diverse maatschappijen kwamen in het verleden meermaals in een slecht daglicht te staan wegens gelijkaardige feiten als in Nederland. Om het hele kluwen transparanter te maken werden diverse wetgevende initiatieven genomen. Gezien de onrustwekkende cijfers uit Nederland had ik graag een overzicht gehad wat betreft de gelden bij de diverse beheersvennootschappen in ons land die nog niet werden uitgekeerd aan de uiteindelijke rechthebbenden en dus met andere woorden werden opgepot.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat de beheersorganisaties in Nederland steeds meer middelen oppotten en aldus de rechthebbenden benadelen en kan de minister de situatie in ons land toelichten?

2) Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de middelen in eigen beheer van alle beheersvennootschappen en dit opgesplitst per beheersvennootschap voor respectievelijk 2007, 2008 en zo mogelijk de eerste kwartalen van 2009? Kan de ministers deze cijfers duiden?

3) U heeft reeds bijzondere inspanningen geleverd wat betreft het toezicht en het verhogen van de transparantie van de beheersvennootschappen doch mogelijks is verdere bijsturing aangewezen. Kan u aangeven of er nog bijkomende stappen moeten worden ondernomen en zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen zal worden verstrekt.