BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4118

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
zelfstandig beroep
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
________
17/8/2009Verzending vraag
16/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4118 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

1. Het saldo op 1 januari 2008 van het Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen bedroeg 475 288 443,87 euro en op 1 januari 2009 646 40 .140,65 euro. Dit Fonds wordt gespijsd door het positieve saldo dat het globaal financieel beheer voor het sociaal statuut der zelfstandigen tegen het einde van ieder boekjaar haalt. Er gebeurt daarom slechts één overdracht per boekjaar.

2. De financiële middelen worden op zichtrekeningen bij verschillende bankinstellingen geplaatst.

3. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) heeft geen verliezen geboekt.