BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4116

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Asbestfonds
________
begrotingscontrole
begrotingsfonds
asbest
________
17/8/2009Verzending vraag
16/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4116 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Asbestfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

Het Asbestfonds werd opgericht bij het Fonds voor de beroepsziekten.

Deze materie valt dus niet binnen mijn bevoegdheid maar binnen deze van de minister van Sociale Zaken.