BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4115

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten)
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
gezondheid van dieren
veeteelt
dierlijke productie
dierlijk product
________
17/8/2009Verzending vraag
11/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4115 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Sanitair Fonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

1. De stand van de reserve van het Sanitair Fonds:

- op datum van 31 december 2007: 59 855 624,43 euro

- op datum van 31 december 2008: 60 184 260,43 euro

- op dit ogenblik: aangezien er dagelijks transacties uitgevoerd worden (te betalen facturen en schuldvorderingen, te ontvangen bijdragen) is het onmogelijk dit te preciseren.

2. De gelden van het fonds worden geplaatst op een thesaurierekening en worden niet belegd.

3.Gelet op het voorgaande is er geen verlies geboekt op de reserve van het Fonds.