BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
14 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4083

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Fonds kansspelen
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
kansspel
________
14/8/2009Verzending vraag
11/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4083 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het fonds kansspelen het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.