BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
14 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4077

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
ioniserende straling
________
14/8/2009Verzending vraag
3/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4077 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.